Tiltakene ikke nok

HK-nestleder Bjørn Mietinen mener fortsatt at veto mot vikarbyrådirektivet er den beste løsningen.
12.12.2011
15:41
16.12.2013 17:53

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm la i dag fram en lang liste tiltak som regjeringen håper vil gjøre EUs vikarbyrådirektiv mer spiselig, slik at det kan innlemmes i norsk lov.

Det har ikke fått Bjørn Mietinen til å melde seg inn i heiagjengen.

– Tiltaksplanene i seg selv vil gi de som jobber i vikarbyråer et bedre vern og forhåpentligvis bedre lønns- og arbeidsvilkår. Men tiltakene rokker ikke ved min hovedinnvending; nemlig at vikarbyrådirektivet vil skape et mer usikkert arbeidsliv, hvor presset mot faste ansettelser og tariffavtaler vil øke, sier nestlederen til HK-Nytt.

Han viser til at andelen midlertidig ansatte har økt i andre land. Mietinen frykter at det samme vil skje her dersom det omstridte EU-direktivet blir en del av norsk lovgivning. Han tror ikke at regjeringens forslag om drøftingsplikt med de tillitsvalgte vil redusere bruken av midlertidig ansatte, og mener tiltakene kan settes ut i livet uavhengig av direktivet:

– Det er ingenting i veien for at vi kan innføre tiltaksplanene selv om vi går for et veto, sier han.

12.12.2011
15:41
16.12.2013 17:53