Pris til Ikea

Likestillingsminister Audun Lysbakken overrakte i dag Mangfoldsprisen 2011 til Ikea. – Denne arbeidsplassen viser at det går an, sa ministeren.
06.12.2011
16:18
16.12.2013 17:50

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Mangfoldsprisen, som har vært delt ut siden 2005, går hvert år til en bedrift som har utmerket seg i arbeidet med etninsk mangfold på arbeidsplassen. Dette året falt valget på Ikea på Furuset i Oslo. Juryen, som har bestått av representanter fra LO, YS, KS, Virke, samt Integrerings- og mangfolddirektoratet, har ikke vært i tvil. Det var med stolthet at de i dag kåret en verdig vinner: Ikea har etter juryens mening utmerket seg på en særlig god måte ved å ha en høy andel ansatte med innvandrerbakgrunn. Juryen mener det også er svært positivt at de speiler befolkningssammensetningen i nærområdet og at de er gode på å rekruttere og utvikle sine medarbeidere. Mange av lederne ved Ikea har annen bakrgrunn enn norsk.

– Juryen har også merket seg at Ikea har valgt å bygge sin egen kultur av mangfold og ved å tilrettelegge for den enkelte innvandrers kulturelle behov, er de blitt en attraktiv arbeidsplass for innvandrere, heter det i juryens begrunnelse.

Til inspirasjon

Statsråd Audun Lysbakken var imponert.

– Dette er en viktig pris som viser andre bedrifter at det går an. Ikea har ønsket mangfold og de har lagt til rette for det. Her ser vi resultatet, sa Lysbakken henvendt til de mange ansatte som hadde møtt fram til prisutdelingen i varehusets restaurant tirsdag ettermiddag.

Med 56 ulike nasjonaliteter representert på ansattelista, mener Audun Lysbakken at Ikea er et svært godt eksempel på en velfungerende og trygg arbeidsplass.

– Det er slike arbeidsplasser vi trenger for å unngå et samfunn der skillelinjene følger de etniske grensene, sa Lysbakken, som håper Ikeas arbeid med mangfold på arbeidsplassen vil inspirere andre bedrifter.

Endelig

– Dette betyr veldig mye, sier Even Ellingsen og Dalwinder Singh fra ansatteklubbene i henholdsvis HK og Fellesforbundet.

– Endelig får vi en anerkjennelse for alt arbeidet som er gjort her på jobben, sier Even Ellingsen i HKs klubbstyre til HK-Nytt. Han trekker særlig fram alt arbeidet klubbene og bedriftsledelsen har gjort med språkopplæring for sine ansatte. Han er stolt av arbeidsplassen sin i dag.

– Det vi gjør, får Ikea til å bli en arbeidsplass hvor folk blir værende og hvor de får utviklingsmuligheter, understreker han.

– Det er kjempeviktig, istemmer Dalwinger Singh, klubbleder for de organiserte i Fellesforbundet som jobber i varehusets restaurant.

– Klubbene jobber aktivt med integrering hver eneste dag, særlig med språk. Vi er veldig stolte over arbeidsplassen og at vi har fått denne prisen. Endelig ble det vår tur. Vi har vært nominert før også, sier Singh.

Stolt leder

Ikeas landsjef, Carl Janzen, mottok prisen på vegne av bedriften. Også han lyste av stolthet over det de får til på Furuset. Han mener mangfoldet på Ikea gjenspeiler det samfunnet vi lever i.

– Samfunnet endrer seg, og denne arbeidsplassen viser at vi henger med. Slik det er her, sier mye om hvordan vi jobber i hverdagen med å få det til å fungere. Vi vil gjerne være en god arbeidsgiver. Vi vil at våre ansatte skal vokse, både på jobben og privat. Prisen gir inspirasjon til å fortsette arbeidet. Ikea skal fremdeles være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, sa Janzen under prisutdelingen.

2010: Coca Cola

2009: NRK

2008: Lørenskog kommune

2007: Hennig Olsen is

2006: Ullevål universitetssykehus

2005: Posten Norge

06.12.2011
16:18
16.12.2013 17:50

2010: Coca Cola

2009: NRK

2008: Lørenskog kommune

2007: Hennig Olsen is

2006: Ullevål universitetssykehus

2005: Posten Norge