Tvinges over i Posten

Postens planer for Bring Cargo skaper usikkerhet og bekymring for framtida blant HK-medlemmene.
20.10.2011
14:02
16.12.2013 17:23

may.berg@lomedia.no

Posten planlegger å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Bring Cargo, tidligere Nor-Cargo, slik at ca. 600 ansatte ved terminalene overføres til morselskapet Posten Norge. Hovedtyngden av disse befinner seg på terminalen på Karihaugen i Oslo.

Posten Norge har allerede samlokalisert terminaldriften i Posten og Bring enkelte steder i landet, og flere felles terminaler er under planlegging. Posten Norge mener at en samordning mellom pakker og gods er nødvendig for å møte den økte konkurransen i logistikkmarkedet. Ved å samle virksomheten, vil Posten Norge legge til rette for mer effektiv drift og en samordning av virksomheten i Bring Cargo og Posten.

Bekymret

250 av terminalarbeiderne i Bring Cargo er organisert i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og går på tariffavtalen til NTF. Også Handel og Kontor har tariffavtale i Bring Cargo, hvor forbundet har ca. 200 medlemmer. I underkant av 90 HK-medlemmer kan bli med over til Posten Norge. Det gjelder ansatte i kontor- og lagerfunksjoner som blir med når drifts- og produksjonsapparatet i Bring Cargo overføres, mens ansatte på kundesenteret og salgspersonale blir igjen.

Nina Hartmann Frid og Tove Ristebråten Olsen, som er henholdsvis sekretær og nestleder i HK-klubben på Karihaugen, forteller at Postens planer skaper usikkerhet og bekymring for framtida.

– Folk lurer på hva som skjer med lønna og de er bekymret for oppstykkinga av bedriften. Hvilke planer har Posten for den delen av bedriften som blir igjen, spør de to.

Trenger mer tid

– Vi føler at vi trenger tid til å diskutere dette med medlemmene, mer tid enn det Posten mener vi trenger, sier de HK-tillitsvalgte.

Også Thor Bugge, hovedtillitsvalgt for HK-medlemmene på Bring Cargo, er kritisk til at Bring Cargo påla de tillitsvalgte taushetsplikt om virksomhetsoverdragelsen.

– Vi mener dessuten at tidsplanen er for stram. Vi trenger mer tid for å behandle planene i våre demokratiske fora, sier Bugge.

HK-medlemmer taper ikke

Ifølge Bugge har hans medlemmer ingenting å tape rent økonomisk på en virksomhetsoverdragelse. Tvert imot, tariffavtalen i Posten er på enkelte punkter bedre enn den avtalen de har i dag. Bugge er mer bekymret for økende press på arbeidstida hvis de må ut av standardoverenskomsten og over på tariffavtalen i Posten.

Bugge er kritisk til at en av de største samlastselskapene i landet skal splittes opp, og er i likhet med NTF bekymret for arbeidstakerne som blir igjen i Bring Cargo etter virksomhetsoverdragelsen.

Stor lønnsforskjell

Terminalarbeiderne i Bring Cargo er imidlertid bekymret for lønna si. De går i dag på spedisjonsavtalen til Norsk Transportarbeiderforbund. Den er bedre enn Postkoms tariffavtale. Ifølge Postkom utgjør det en forskjell på mellom 30 og 40 000 kroner i årslønn i favør av NTFs spedisjonsavtale for de som jobber tre skift. Ifølge tillitsvalgte i NTF er forskjellen opp mot 60 000 kroner i året.

Medlemmene i NTF er også kritiske til at de kan bli tvunget til å bytte forbund og bli medlemmer i Postkom.

– Vi vil ikke dyttes inn i Postkom. NTF er et forbund som har kompetanse på transportbransjen og som kjenner våre behov. Dette er en tøff bransje, som trenger et tøft forbund, sier Tore Gabrielsen, som har jobbet på terminalen på Karihaugen i ti år.

Lovlig?

De NTF-tillitsvalgte i Bring Cargo klamrer seg til et halmstrå; at virksomhetsoverdragelsen ikke er lovlig. De har bedt Norsk Transportarbeiderforbund og LO vurdere hvorvidt det er snakk om en rettslig omorganisering for å unngå tariffavtalen.

– Hva skjer om det blir en virksomhetsoverdragelse?

– Da må vi melde oss inn i Postkom. Da vil alt det vi har greid å opparbeide oss opp gjennom åra bli slettet med et pennestrøk. Men om vi ikke melder oss over i Postkom, står vi helt uten innflytelse, sier Svein Thomassen, hovedtillitsvalgt for NTFs medlemmer i Bring Cargo.

20.10.2011
14:02
16.12.2013 17:23