Lovlig med 67-årsgrense

Kristian Larsen må kapitulere. Høyesterett har slått fast at bedrifter har lov til å operere med interne aldersgrenser.
23.09.2011
13:34
16.12.2013 17:05

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Det var trasig at det gikk slik, men når regelverket er som det er, så kan man ikke få gjort stort, sier Kristian Larsen til HK-Nytt.

67-åringen var ikke helt klar for å forlate arbeidslivet, men må nå bli pensjonist.

Fikk et lovlig nei

Grunnen til at HK-medlemmet må legge vekk planene om å jobbe noen måneder ekstra, er en høyesterettsdom fra juni i år. Da slo nemlig landets øverste rettsinstans fast at Gjensidige forsikring ASA har lov til å ha sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år, selv om arbeidsmiljøloven setter grensen ved 70 år.

Det er Gjendsidige-ansatte Karin Haare Johansen som har kjørt saken til topps i rettsystemet. Da hun fylte de magiske 67 år, hadde hun fortsatt mye å gi i arbeidslivet. Hun ville fortsette noen år til som kunderådgiver i forsikringsselskapet, men ble nektet fordi bedriften hadde en pensjonsgrense på 67 år. Johansen mente dette var aldersdiskriminering, og gikk til sak. Hun fikk medhold i tingretten, og tapte i langmannsretten. Nå har saken fått sin endelige konklusjon; det er tillatt å ha egen aldersgrense. Høyesterett mener ikke at det er aldersdiskriminerende. Dermed er Karin Haare Johnsens 27-årige karriere i Gjensidige forsikring over.

Ingen kamp for Kristian

Det er imidlertid flere som får smake følgene av høyesterettsdommen. Kristian Larsen, som har vært ansatt i Norcem i Kjøpsvik i Nordland i hele femti år, er en av dem. I februar mottok han oppsigelse. Årsaken var at han fylte 67 år i sommer. Larsen ønsket å fortsette i jobben, og Handel og Kontor hadde forberedt seg på en mulig rettssak mot bedriften. Det blir ikke aktuelt nå. 1. september hadde han sin siste arbeidsdag.

– Nei, jeg måtte bare gi opp å skulle få lov til å jobbe lenger. Det er litt bittert, for jeg hadde ikke tenkt å jobbe lenger enn til nyttår omtrent. Ikke mange månedene etter at jeg fylte 67 år, med andre ord, sier Larsen.

Liv og lære

Han synes det er trasig at folk som er friske og raske skal måtte stoppes dersom det ikke passer bedriften å ha dem ansatt lenger. Dessuten synes han at dommen fra Høyesterett er underlig og lite i samsvar med offentlig politikk. – Jeg har selv hørt statsminister Stoltenberg si at han skulle ta dette opp med NHO, slik at det gikk an å jobbe lenger, sier Kristian Larsen til HK-Nytt.

Han synes også dommen slår beina under den nye pensjonsreformen, hvor man kan tjene opp pensjonspoeng til man fyller 75 år. – Hvis man ikke får lov til å jobbe lenger, hvordan skal folk da kunne tjene opp ekstra pensjonspoeng, spør han.

Selv har Larsen full opptjening og vel så det. Etter 50 år i bedriften er det ikke økonomien som driver ham. – Nei, men jeg er i fin form og har lyst til å jobbe litt til. Jeg har sendt bedriften en e-post om at jeg står til tjeneste hvis de trenger ekstra bemanning, sier han.

Men Kristian Larsen tviler på at han får noen telefon fra Norcem. Så nå er det pensjonisttilværelsen som gjelder. – Men dukker det opp en liten jobb et eller annet sted, skal du aldri si aldri, ler han.

Hadde stevnet

Regionkontorleder Merethe Johansen i HK region Nord-Norge hadde ved hjelp av advokat tatt ut stevning mot Norcem da høyesterettsdommen ble kjent. Men da hadde de ikke noe annet valg enn å trekke saken, mener hun. – Nei, vi så ikke noen mulighet for at tingretten nå skulle komme til en annen konklusjon enn det Høyesterett har gjort. Saken til Kristian Larsen er nesten identisk med den fra Gjensidige, påpeker hun.

Johansen mener likevel ikke at dommen stenger for muligheten til å prøve andre saker om bedriftsinterne aldersgrenser for retten. – Høyesterettsdommen har nemlig noen veldig klare premisser. Den slår fast at vilkåret for å ha egne pensjonsgrenser er at ordningen er godt kjent blant alle ansatte, og at den gjelder absolutt alle ansatte. Det skal være likhet, uten unntak, sier hun.

I likhet med Kristian Larsen mener også Merethe Johansen at dommen imidlertid ikke er helt i takt med pensjonsreformen, ei heller den nye bestemmelsen om opphør av arbeidsforhold grunnet alder i arbeidsmiljøloven (se faktaboks). – Sett i lys av det kan dommen virke noe underlig, sier regionkontorlederen.

Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.

23.09.2011
13:34
16.12.2013 17:05

Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.