Fikk avtale - unngikk streik

Etter tre timer hos riksmekleren, var tariffavtalen i boks. De ansatte ved Wright trafikkskole slipper å streike.
05.09.2011
12:29
16.12.2013 16:52

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I over et år har HK-medlemmene, som jobber ved tre ulike avdelinger av trafikkskolen, ventet på en avklaring. Arbeidsgiveren har nektet å undertegne tariffavtale med Handel og Kontor. Etter flere runder var mekling siste forsøk. Det nyttet. For i ettermiddag kom partene til enighet - avtalen er undertegnet og gjelder fra 1. september.

Var spente

Like før meklingsmøtet startet i dag, var de tre HK-medlemmene Kim Nilsen, Tove Therkelsen og Nina Gundersen spente. De håpet, men visste ikke helt om de turte å tro på et positivt utfall av møtet. – Vi håper det løser seg i dag, og at vi unngår en konflikt. Men må vi streike, så er vi klare for det, sa Kim Nilsen.

Men verken han eller de to andre trenger å ty det det våpenet. Avtalen er i boks.

– Det er vi kjempeglade for, sier de tre.

Fort gjort

Handel og Kontor og Wright trafikkskole trengte bare tre timer hos riksmekleren for å bli enige.

– Det var relativt rakskt unnagjort. Det vi brukte mest tid på var å bli enige om en dato for når avtalen skal gjelde fra. Vi ble til slutt enige om 1. september, sier regionsekretær Kjetil Neskvern, som var en av dem som deltok i meklingsmøtet i dag.

De tre HK-medlemmene jobber ved Wright sine avdelinger i Orkanger, Jessheim og Kragerø.

05.09.2011
12:29
16.12.2013 16:52