Kiwi vil rydde opp

– Vi aksepterer ikke brudd på instruksen vår. Alle som jobber overtid, skal ha overtidsbetaling, sier Kiwis administrative driftssjef Vidar Jensen.
30.06.2011
14:18
16.12.2013 16:31

lene.svenning@lomedia.no

Driftssjefen har tatt kontakt med HK-Nytt etter at vi skrev om assisterende butikksjefer i Kiwi som ikke får overtidsbetaling. Fra nyttår la dagligvarekjeden om rutinene, slik at også denne gruppen skal stemple inn og ut. Registreringen skulle sikre at de assisterende skulle få alle tillegg, inkludert overtidsbetaling, i tråd med arbeidsmiljøloven. Men historien slutter ikke her. En rekke assisterende butikksjefer har varslet HK-Nytt om at de bare får betalt for 37,5 timer i uka, uansett hvor mye de jobber, og uansett hva tidsregistreringen viser.

– Reglene skal følges

Det er Vidar Jensen svært overrasket over. Driftssjefen opplyser om at de allerede i dag vil ta kontakt med alle 509 butikksjefer.

– Vi har vært klinkende klare på at de assisterende butikksjefene skal ha betaling for overtidsarbeid. Vi aksepterer ikke brudd på instruksen vår, og kommer til å konfrontere hver enkelt butikksjef med dette, og be om en konkret tilbakemelding på praksisen deres. Regelverket skal følges. Dette tar vi på alvor, sier han.

Uakseptabelt

Driftssjefen avviser at det er avgjørende for butikksjefene å holde lønnsbudsjettet for å få bonus.

– Alle kostnader som påvirker resultatet er det selvfølgelig en fordel å holde nede, men regelverket skal følges. Det er ikke akseptabelt å tenke på den måten, sier han.

Jensen opplyser om at butikkene har budsjettert med noe overtid for de assisterende. Derfor vil gratis overtidsjobbing være å lure systemet.

I Kiwi er om lag 80 prosent av butikkene eid av kjeden, mens 20 prosent er franchise. Driftsformen har ingen betydning i denne sammenhengen, forsikrer Jensen.

Ikke lov

Vidar Jensen forteller at mange assisterende butikksjefer har gitt uttrykk for at ønsker å jobbe gratis. Men det er det ikke rom for i Kiwi lenger.

– Vi har vært klare på at selv om de ønsker å jobbe gratis overtid, får de ikke lov til det. Selv om de skulle ønske det, er det ikke aktuelt, sier han.

Det har 270 assisterende butikksjefer fått beskjed om på et «Kiwi-skolen» de deltok på tidligere i år.

– Jobber de overtid, skal de ha betaling for det, understreker han.

Ikke mange?

Jensen oppfordrer assisterende butikksjefer som ikke får overtidsbetaling om å ta kontakt med Kiwi sentralt.

– Det skal de ikke være redde for, sier han.

Driftssjefen tror ikke at omfanget av gratis overtid er så stort blant de assisterende butikksjefene.

– Det vil overraske meg om HK-Nytts kilder er representative for hele gruppen, sier Vidar Jensen.

30.06.2011
14:18
16.12.2013 16:31