Får generelt tillegg på 3.900

Generelt tillegg på 3.900 kroner per år og et lavlønnstillegg på 1.950 kroner.
05.04.2011
11:41
14.12.2013 12:32

eva.ler.nilsen@lomedia.no

ahr@lomedia.no

Det er resultatet etter at LO Stat og Spekter ble enige om rammene for de såkalte A-delsforhandlingene. Alle får et generelt tillegg på 3.900 kroner og ansatte med en årslønn på 345.715 kroner eller lavere får et lavlønnstillegg på 1.950 kroner per år. Unntatt fra lavlønnstillegget er lærlinger og unge arbeidstakere.

Bedre lavlønnsmodell

– Resultatet er som forventet. Vi tar alltid utgangspunkt i resultatene etter LO/NHO-oppgjøret, sier Karin Solum, som var HKs representant i forhandlingsdelegasjonen til LO Stat.

Hun trekker imidlertid fram det hun ser på som et vesentlig bedre resultat enn i de andre oppgjørene, nemlig at lavlønnstilleggene gis på individuell basis.

– Her er det ikke slik at tariffavtalens lønnsgjennomsnitt må ligge under 345.715 kroner. Det er den enkeltes lønn som avgjør om de får lavlønnskrona eller ikke. Det er veldig bra, sier Solum til HK-Nytt.

Ny runde med bedriftene

Spekter-forhandlingene gjelder HK-medlemmene i Vinmonopolet og Norges Håndballforbund. Nå står B-delsforhandlingene for tur. Det vil si forhandlinger mellom det enkelte forbund og bedriftene. Vinmonopolet skal forhandle den 12. april, forhandlingene med Håndballforbundet er ennå ikke berammet.

Alle forhandlingene har imidlertid frist 29. april, opplyser Karin Solum.

05.04.2011
11:41
14.12.2013 12:32