Vant på alle punkter

Agder lagmannsrett ga Trine Lindgren medhold i at oppsigelsen av henne var usaklig. HK-medlemmet får med seg vel 200.000 kroner i erstatning.
16.03.2011
13:55
16.12.2013 15:38

lene.svenning@lomedia.no

Norsk Turboservice i Porsgrunn viste seg å være alt annet enn en enkel arbeidsgiver. På et møte i januar i fjor tok Trine Lindgren og de to andre ansatte opp problemer med røyking, lite belysning, kulde, trange lokaler og dårlig datautstyr. Det ble ikke godt mottatt. Stemningen på møtet var så dårlig at Lindgren ikke orket å gå på jobb dagen etter. Hun ble sykmeldt.

Vant i tingretten

Det tolket arbeidsgiveren som en oppsigelse, og ba henne per sms levere inn nøklene til kontoret. «Da du ikke kom til arbeid i dag, kan vi ikke se dette på annen måte enn skulk, og det bekrefter at du allerede har sluttet», skrev ledelsen blant annet i et brev til Lindgren. Det var en fremstilling Lindgren var helt uenig i.

Noen dager senere la styrelederen i bedriften igjen en telefonbeskjed som Lindgren oppfattet som truende. Det førte til at kvinnen gikk til politiet.

Lindgren tok kontakt med Handel og Kontor, som forsøkte å få til en dialog med Norsk Turboservice. Det lyktes de ikke med. Dermed tok HK-medlemmet ut en stevning for Nedre Telemark tingrett, med påstand om at hun hadde blitt usaklig oppsagt. Da saken ble behandlet i juni i fjor, fikk hun medhold på alle punkter. Hun ble tilkjent 77.000 kroner for økonomisk tap og 50.000 kroner for tort og svie. Dessuten ble arbeidsgiveren dømt til å betale Lindgrens saksomkostninger på 76.000 kroner.

– Alvorlig overtramp

Norsk Turboservice gav seg ikke med det. De anket dommen til Agder lagmannsrett. Bedriften opprettholdt påstanden om at de ikke hadde sagt opp Lindgren. Dessuten hevdet de at det var illojalt av Lindgren å ta kontakt med Arbeidstilsynet med klager over arbeidsmiljøet.

Saken var til behandling i februar. Lagmannsretten forkastet anken fra Norsk Turboservice. Dermed opprettholdes tingrettens dom. «Lagmannsretten finner at Lindgren ikke kan anses å ha sagt opp sin stilling», skriver dommerne. De peker på at å se på Lindgrens fravær som skulk er et alvorlig overtramp og et klart brudd på arbeidsgivers forpliktelser. Retten slår fast at Norsk Turboservice i realiteten har sagt opp Lindgren, og at de har forsøkt å skape inntrykk av det motsatte. Dommerne legger også vekt på at arbeidstakere som er sykmeldte har et spesielt vern mot oppsigelse i arbeidsmiljøloven.

Erstatningen til Lindgren opprettholdes. I tillegg må Norsk Turboservice ut med 219.000 kroner til dekning av HK-medlemmets saksomkostninger i forbindelse med behandlingen i lagmannsretten.

Anker?

Trine Lindgren er lettet over at tingrettens dom ble stående. – Jeg er ikke overraska, men man vet jo aldri hva utfallet av en rettssak blir, sier hun til HK-Nytt.

Lindgren er i dag i gang med studier i bedriftsøkonomi.

Heller ikke LO-advokat Kai Aagaard, som førte saken for Lindgren, er overrasket over utfallet. – Dette er en rettferdig dom. Jeg ble overrasket over at Norsk Turboservice i det hele tatt anket tingrettens dom, sier han.

Norsk Turboservice har frist til 3. april med å anke saken inn for Høyesterett.

16.03.2011
13:55
16.12.2013 15:38