JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ass. butikksjef tilkjent overtid

Drammen tingrett har tilkjent en tidligere assisterende butikksjef i Kiwi 87.000 kroner i manglende overtidsbetaling. Men hun må selv betale saksomkostningene – dermed går hun i minus.
02.03.2011
15:35
16.12.2013 15:29

lene.svenning@lomedia.no

Kvinnen, som ikke er HK-medlem, gikk rettens vei for å få betaling for overtidsarbeid hun gjorde som Kiwi-ansatt i 2009 og 2010. Det lykkes hun med: Drammen tingrett kom fram til at dagligvarekjeden skylder henne 87.000 kroner for 300 timers overtidsarbeid. Kravet hennes var større: 130.000 kroner for 480 overtidstimer.

Kiwi innrømmet i retten at de skyldte sin tidligere ansatte penger for overtidsarbeid, men mente det beløp seg til 40.000 kroner. Kjeden hevdet også at det skulle gjøres fratrekk for både lunsjpauser og røykepauser. Det fikk de ikke medhold i.

Ikke vinningsavståelse

Den tidligere assisterende butikksjefen krevde også såkalt vinningsavståelse, altså å få utbetalt det Kiwi hadde tjent på hennes gratisarbeid. Det fikk hun imidlertid ikke gjennomslag for. Retten begrunner det med at arbeidstid og betaling for arbeid er godt regulert i både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, og at å akseptere det de mener er et nytt prinsipp på området vil skape usikkerhet og virke konfliktskapende.

Saksøkeren krevde også å få erstatning for at hun bare hadde én måneds oppsigelsestid i stedet for tre da hun sa opp jobben sin i fjor vår, fordi hun hadde fått ny kontrakt. Det fikk hun heller ikke medhold i.

I minus

Drammen tingrett konkluderer med at Kiwi «i det vesentligste» har vunnet saken, og dømte kvinnen til å betale dagligvarekjedens saksomkostninger på 106.000 kroner. I tillegg må hun ut med 146.000 kroner til sin egen advokat. Det betyr at kvinnen sitter igjen med en regning på 165.000 kroner. I dommen kommer det fram at dagligvarekjeden tilbød kvinnen 80.000 kroner i desember.

Avviser frivillig overtid

Kiwi framholdt i retten at det kun er pålagt overtid som skal godtgjøres, og at saksøkeren frivillig arbeidet et stort antall timer for å gjøre seg attraktiv som butikksjefkandidat. Det godtok ikke dommerne. De mener Kiwi stilltiende har akseptert en praksis hvor assisterende butikksjefer jobber utover vanlig oppsatt arbeidstid. Ansatte i Kiwi vitnet i retten om at assisterende butikksjefer som hadde ambisjoner om å bli butikksjefer måtte yte en ekstra arbeidsinnsats. «Når dette er tilfellet kan ikke Kiwi høres med at dette arbeidet var frivillig», heter det i dommen.

Vurderer anke

– Jeg har ennå ikke diskutert avgjørelsen helt igjennom med min klient, men det er likevel mye som tilsier at kun kommer til anke dommen, sier kvinnens advokat, Magnus Stray Vyrje, til HK-Nytt.

Han mener blant annet at retten har godskrevet saksøkeren for få overtidstimer.

– Hennes faktiske timetall var vesentlig høyere, sier Vyrje.

Likevel er han fornøyd med at saksøkeren så langt har fått godskrevet 300 timers overtidsarbeid over ni måneder, og mener det er en stor seier. Men Vyrje stiller seg undrende til at hans klient er pålagt å betale Kiwis saksomkostninger.

Store penger

Magnus Stray Vyrje mener at dommen kan få store økonomiske konsekvenser.

– Dette kan i et større perspektiv dreie seg om mye penger for ikke bare Kiwi, men for hele varehandelen. Min klient har fått godskrevet 300 overtidstimer over knappe ni måneder. På tolv måneder vill det vært 400 timer, altså det dobbelte av arbeidsmiljølovens årlige begrensning. Det er grunn til å tro at Kiwis minst 500 assisterende butikksjefer har arbeidet like mye overtid over de siste tre årene uten å få betalt for det. Multipliser det med 250 kroner i timen, og se hvor mye du får, sier han retorisk. (Svaret er 150 millioner kroner).

Vyrje peker også på at samfunnet også taper skatt og arbeidsgiveravgift på at arbeidstakere presses til å arbeide gratis overtid.

– Jeg synes det er overraskende at ikke retten har tatt denne problemstillingen mer inn over seg, sier han: Det er ikke annet enn uakseptabelt at arbeidsgivere opptrer på den måten som nå har kommet frem i Kiwi-dommen.

Stempling innført

HK-Nytt har i flere måneder skrevet om ulike butikkjeders manglende overtidsbetaling til sine assisterende butikksjefer. En av kjedene er Kiwi. Fra 1. januar har denne gruppen arbeidstakere i Kiwi begynt å stemple, og få betaling for overtidsarbeid og ubekvem arbeidstid.

02.03.2011
15:35
16.12.2013 15:29