Kampklart HK til mekling

Dersom HK ikke får en lønnsgarantiordning inn i tariffavtalen med NHO innen midnatt på fredag, blir det storstreik på mandag.
03.05.2010
14:15
16.12.2013 13:12

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor kom i dag til meklingsmannen, kampklare og fast bestemt på at de ikke viker kravet om å få inn en lønnsgarantiordning i Standardoverenskomsten og Medieoverenskomsten med NHO.

HK har tilsvarende ordninger i sine tariffavtaler for de ansatte i handelen. Forbundet hadde forventet at også arbeidsgiverne i NHO ville bidra til å gi de lavest lønte en sikker lønnsutvikling hvert år. Men da arbeidsgiverne blankt avviste kravet, brøt HK forhandlingene den 20. april.

Start i dag, frist på fredag

I dag var det klart for første treff mellom partene og meklingsmannen. Med seg i kofferten hadde HK et brev der de begjærer meklingen avsluttet. Det betyr at meklingsmannen har fire dager på seg til å finne en løsning. Skjer ikke det innen midnatt fredag, blir det streik fra arbeidstidens start på mandag.

– Vi har varslet plassfratredelse for rundt 25 prosent av medlemmene som er omfattet av disse to overenskomstene fra mandag 10. mai. Vi har også opptrappingsplanen klar, sier en kamplysten forhandlingsleder, Sture Arntzen. Han sier til HK-Nytt at han ikke går fra meklingskontoret uten at en lønnsgarantiordning er på plass.

Ikke redd for streik

Blir det ikke enighet om en ny tariffavtale i løpet av fredagen, er det medlemmene innenfor de største transportbedriftene som først går ut i streik. Alle HKs medlemmer i blant annet Schenker, DHL, Bring og Tollpost er med i det første streikeuttaket. I tillegg er medlemmer i nummeropplysningene 1880, 1881 og Eniro tatt ut. Disse er medlemmer av EL & IT Forbundet som går på HKs standardoverenskomst.

Blir det ikke enighet om en ny medieoverenskomst, vil HK-medlemmene i følgende aviser streike fra samme dag: Bergens Tidende, Nordlys, Romerikes blad og Hamar Arbeiderblad.

Lenge siden sist

HK-medlemmer har ikke streiket for bestemmelser i Standardoverenskomsten siden 1950-tallet. Arntzen mener forbundet er nærere en streik innenfor dette området nå enn på lenge.

Medlemmene innenfor mediabransjen har vært i mekling flere ganger. Både i 2002, 2004 og 2006 måtte de innom meklingskontoret for å komme i mål. Men noen streik har det heller ikke blitt her.

Meklingen, som startet i dag, tar nå noen dagers pause og fortsetter på torsdag klokka 14.

03.05.2010
14:15
16.12.2013 13:12