Halverte sykefraværet

I tospann med ledelsen har HK-klubben på Engrospartner halvert sykefraværet.
22.01.2010
13:14
14.12.2013 12:31

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Oppfølging, oppfølging og oppfølging, sier klubbleder Torill Hellum og produksjonssjef Hilde Moberg i kor.

Ifølge dem er det selveste stikkordet for et godt sykefraværsarbeid. Å ta kontakt med hver eneste sykmeldte medarbeider gir gode resultater for lagerbedriften på Lillestrøm. Folk vil tilbake på jobb, og med litt hjelp klarer mange det. Nå holder forebygging de ansatte friske.

Ønsker tiltak

Sykefraværet i Norge ligger på drøyt sju prosent. Det er samme nivå som da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått. Statsminister Jens Stoltenberg synes sykefraværet er altfor høyt, og har kommet med ulike forslag til tiltak for å redusere fraværet. Ikke alle har falt i god jord i fagbevegelsen. Selv om arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen garanteres opprettholdt i Soria Moria-erklæringen, frykter mange at Stoltenbergs forslag vil forringe den. HK-leder Sture Arntzen mener årsakene til sykefraværet må analyseres nøyere og framholder at det allerede finnes gode tiltak i IA-avtalen.

Systematisk til verks

Tillitsvalgte Torill Hellum ved Engrospartner er ikke i tvil om at IA-avtalen er til stor hjelp. Men den må følges. Og det slavisk. Hennes bedrift ble IA-bedrift i 2003, men da de noen år senere omorganiserte og la ned administrasjonen, ble ansvaret for avtalen nærmest pulverisert. I 2007 hadde sykefraværsprosenten steget til over 15 som en følge av dette, mener Hellum.

– Da ble det satt ned et eget utvalg i bedriften, hvor klubben var representert sammen med ledelsen og den ansvarlige for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vi hadde med en rådgiver fra Nav sitt arbeidslivssenter og sammen analyserte vi grunnene til det høye fraværet og satte i gang et møysommelig arbeid, forteller hun.

Det gikk ut på å følge opp hver eneste langtidssykmeldte ansatte. De ringte og hadde møter med samtlige. – Noen synes dette er ubehagelig og føler seg mistenkeliggjort, men vi er hele tiden klare på at dette blir gjort fordi vi bryr oss både om menneskene og om helsa deres, understreker produksjonssjef Hilde Moberg.

Tilrettelegging

Gjennomgangen ga dem alle en aha-opplevelse: Det er lett å glemme og det er lett å bli glemt som syk. – Det er så viktig å følge opp. Vi vet at halvparten av dem som har vært sykmeldt i mer enn tolv uker aldri kommer tilbake. Hos oss ”fant” vi noen som hadde vært borte i to år. Det er avgjørende å komme inn med tiltak lenge før det, understreker Hellum.

Både Hellum og Moberg har selv vært sykmeldte og kjent på kroppen hvor viktig det er å ha kontakt med arbeidsplassen den tiden man er borte. – For meg var det en svært nyttig erfaring. Den prøver jeg å bruke til noe positivt i sykefraværsarbeidet, sier Moberg til HK-Nytt.

I samtalene med de syke ansatte er det alltid den ansattes behov som viser veien videre. Ved Engrospartner har de erfart at folk vil tilbake til jobb. Det eneste mange trenger, er en viss tilrettelegging og så er de klare. – Her er bedriften suveren til å bistå med det som trengs. I noen tilfeller har de også kjøpt helsetjenester for å få folk ut av lange ventelister, sier Torill Hellum.

Og bedriften får betalt. På to år er sykefraværet nesten halvert. – Det gjelder å få et system for tilrettelegging. Folk er jo sykmeldt fra arbeidet sitt, ikke fra arbeidsplassen. Vi finner derfor andre oppgaver til dem som kan jobbe delvis mens de er sykmeldte, forteller Moberg.

Trivselsprosjekter

Men det er ikke bare de sykmeldte som trenger litt ekstra oppmerksomhet i dagens arbeidsliv. Ved Engrospartner er det å skape trivsel en god resept for å forebygge sykdom, forteller Torill Hellum og ramser opp: – Vi har sosiale sammenkomster som julebord, pubkvelder og felles adventskalender. Vi har også bedriftslag i fotball, tilbud om masaisko, trimrom, treningsavtale, heve- og senkebord og fysioterapi hver uke. Men også forebygging mot slitasje er viktig, mener Hellum. Det viktigste tiltaket i lagerbedriften er jobbrotasjon.

– Alle de 100 ansatte får tilbud om det. Vi tvinger ingen, men spør om de vil bytte arbeidsplass for en periode. Det kan gjøre godt for både nakke, skuldre og rygger som er utsatt for ensidig arbeid, sier hun.

Trivsel gir et dalende fravær. Ved Engrospartner har de hatt en liten økning i sykefraværet mellom en og åtte dager, men en sterk reduksjon i fravær opptil 16 dager og i langtidsfraværet. – Men for all del, misforstå ikke. Det er selvfølgelig lov å være syk. Her er det absolutt ingen pisk. Men jeg tror det hjelper at vi både legger til rette for en mindre slitsom arbeidsdag, kombinert med at det er hyggelig på jobben, sier den tillitsvalgte.

Bruke øyne og ører

Bedriften har et aktivt verneombud, og det er vernerunder på alle avdelinger hvert år. I tillegg hviler et daglig ansvar på hver enkelt av de ni avdelingslederne når det gjelder forebygging. De skal se til at de ansatte har det bra. Også de friske skal følges opp.

– Den største utfordringen er kanskje dette med jobbrotasjon. Ikke alle er villige til det. Det er noe rotasjon, men vi skulle hatt mer av det, sier Hellum.

Hilde Moberg er enig. Hun understreker at det er et lederansvar å sørge for at de ansatte ikke jobber seg syke, men at også den ansatte selv har et ansvar for å passe på. – Lagerarbeid er tungt. Vi ser 40-åringer med dårlig rygg etter ensidig arbeid. De holder ikke til pensjonsalderen om de ikke gjør noe. Vi jobber med holdninger og prøver å motivere dem til jobbrotasjon. De har selv et hovedansvar for egen helse, sier hun.

Klubben naturlig med

At HK-klubben skulle være med på sykefraværsarbeidet, falt helt naturlig. Klubben representerer tross alt 77 prosent av de ansatte ved Engrospartner. Torill Hellum sier at hun forsøker å bruke det de har fått til i bedriften til å påvirke konsernsjefen sjøl, Odd Reitan. Hellum sitter nemlig i landsutvalget for Rema 1000 og Reitan servicehandel og bruker forumet til å snakke om aktivt sykefraværsarbeid. Hun håper flere deler av konsernet kan lære av det de har fått til.

– At ansatteklubber er med på sykefraværsprosjekter eller i utvalg som jobber med dette, er veldig viktig. Ikke bare fordi vi representerer de ansatte, men også for å kunne overvåke at det går riktig for seg, sier Hellum.

– Vi har jobbet sammen om dette. Ledelsen og klubben har gått hånd i hånd, sier Moberg, som ikke tror det ville vært så vellykket uten det gode samarbeidet med klubben.

Målet ikke nådd

– Vi var nok en like god arbeidsplass i 2007 selv om vi hadde et høyt sykefravær da. Men nå har vi fått ting i system, og det er utrolig viktig. Vi har et mål om å ha et sykefravær på fem prosent. Det er nok en stund til vi er der, men vi må ha et ambisiøst mål for å ha noe å strekke oss etter, sier Torill Hellum.

– Vi forventer å nå målet om 95 prosent nærvær i 2010, legger Hilde Moberg til.

22.01.2010
13:14
14.12.2013 12:31