JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bekken og Strøm saksøker LO

Den streikerammede Gjøvik-bedriften har saksøkt LO for brudd på boikottloven. Dermed blir både den planlagte sympatistreiken og boikotten utsatt.
05.01.2011
18:09
16.12.2013 15:01

lene.svenning@lomedia.no

Bekken & Strøm har gjort alvor av truslene sine. I dag mottok LO, Handel og Kontor og Fellesforbundet søksmål fra bedriftens advokat. Her hevdes det at sympatistreiken som skulle iverksettes den 13. januar, er i strid med boikottloven. Det samme gjelder boikottvarselet som Handel og Kontor og Fellesforbundet etter planen skulle sende ut på mandag. Bekken & Strøms advokat krevde en midlertidig rettsavgjørelse om at boikotten og sympatistreiken ikke kan iverksettes før det foreligger rettskraftig dom, en såkalt midlertidig forføyning.

– God sak

Etter et telefonmøte med Oslo tingrett og Bekken & Strøms advokat, har retten besluttet at saken vil bli behandlet 17. og 18. januar. Forutsetningen for en så rask behandling var at LO og forbundene gikk med på å utsette boikotten og sympatistreiken til den 27. januar. Da vil en rettskraftig dom foreligge. Hvis ikke ville retten ta stilling til om det skulle avsies en midlertidig kjennelse om å forby iverksettelsen inntil det foreligger dom i saken. Det forteller LO-advokat Sigurd-Øyvind Kambestad.

– Vi mener vi har en god sak, men juristene våre råder oss til å få saken behandlet i en rettsforhandling, og ikke gjennom en midlertidig forføyning. Vi satser derfor på en grundigere behandling i retten, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i Handel og Kontor.

Betinget sympatistreik

Den planlagte sympatistreiken på godsterminalene er såkalt betinget. Det betyr at bare Bekken & Strøm ville bli rammet. Gods til og fra arbeidstøybedriften vil ikke bli transportert, men all annen drift ved godsterminalene vil gå som vanlig. NHO ville i første omgang ikke være med på en slik løsning, men skal ha gitt etter for press fra transportbedriftene, som fryktet full stans i driften. Dermed ble LO og NHO enig om en slik løsning.

– Utilbørlig

I søksmålet fra Bekken & Strøm hevder bedriftens advokat at både sympatistreiken og oppfordring til boikott av selskapet både er i strid med hovedavtalen mellom LO og NHO, og boikottloven. «En slik boikott vil dessuten virke utilbørlig, og det vil ikke være noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade den vil føre med seg», skriver Bekken & Strøms advokat i stevningen. Aksjonene vil også kunne føre til oppsigelser og nedlegging av bedriften, hevdes det.

– Følger spillereglene

Anders Skattkjær, nestleder i Fellesforbundet, er ikke overrasket over søksmålet.

– Bekken & Strøm hadde varslet søksmål. Dette er en meget viktig sak som vi nå vil få ordentlig belyst i tingretten. Men vi mener dette ikke er rettstridig. Vi følger spillereglene, sier han.

Lars Johnsen, nestleder i Transportarbeiderforbundet, som organiserer de ansatte på godsterminalene, mener LO og forbundene vil vinne saken i tingretten.

– Jeg er overbevist om at vi har rett til å bruke disse kampmidlene, sier han.

Om arbeidstakersiden taper i retten, har Johnsen strategien klar.

– Da blir det full streik i godstransporten. Men jeg kan ikke skjønne at norsk rett vil at vi skal ramme hele næringslivet for å få tariffavtale i én bedrift, sier han.

Johnsen mener rettsvesenet blir misbrukt ved å måtte bruke tid på denne saken.

Streiken fortsetter

Streiken på Bekken & Strøm har pågått siden den 26. november. Da gikk 20 medlemmer i Handel og Kontor og Fellesforbundet ut i streik fordi arbeidsgiveren nekter å skrive under på tariffavtalene med de to forbundene.

Selv om sympatistreiken og boikotten ikke blir igangsatt nå, går streiken på Bekken & Strøm sin gang.

– Vi er like bastante, det er ingen av oss 20 som går hjem fra streikevakt på grunn av dette, sier Johnny Martinsen, Fellesforbundets klubbleder på Bekken & Strøm.

Det samme gir HK-medlemmenes klubbleder Christer Møller ved bedriften uttrykk for.

– Dette overrasker oss ikke. Bedriften prøver seg på alt. Men vi gir oss ikke, ingen fare, sier han.

Støttemarkering

Den 13. januar avholdes det en støttemarkering utenfor bedriften. Lederne i Fellesforbundet og Handel og Kontor vil delta. Det vil også en mengde fagorganiserte. Det settes opp busser både fra Oslo og Trondheim.

05.01.2011
18:09
16.12.2013 15:01