KONKURS: 2.200 ansatte er berørt av konkursen i Gresvig.

KONKURS: 2.200 ansatte er berørt av konkursen i Gresvig.

Eivind Olai Kristiansen

Sportskjeden Gresvig har slått seg konkurs

Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs, opplyser selskapet i en pressemelding.
03.02.2020
12:50
03.02.2020 13:37

lene.svenning@lomedia.no

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-Sport/G-Max og Intersport.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

Det tok Betina 17 år å få full stilling i Coop: – Det er trist at du må vente så lenge

– Hull i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg mener at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere.

– Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget, sier han.

De siste tre årene har det blitt skutt inn over én milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

– Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier han.

2.200 ansatte blir berørt

Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

– Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg, som tiltrådte for ett år siden.

I august forsøkte selskapet å ta grep ved å avvikle G-Sport og G-Max og flytte disse til Intersport-kjeden.

HK vil hjelpe

Christopher Becham, nestleder i HK, håper sportskjeden kan få til en løsning.

– Dette er en bransje med et høyt press. Vi håper at det kommer nye eiere på banen raskt, slik at driften kan fortsette, sier han til HK-Nytt.

Av de 2.200 berørte ansatte er 282 medlemmer i Handel og Kontor. Forbundet har tariffavtale med 23 av butikkene i tillegg til hovedlageret, her jobber det til sammen 150 HK-medlemmer. Beckham forteller at HK nå vil ta kontakt med sine medlemmer i Gresvig, og be dem henvende seg til sitt nærmeste HK-regionkontor om de har behov for hjelp og støtte i denne situasjonen.

Tre ting å huske på ved en konkurs

1. Ta umiddelbart kontakt med Nav. Her melder du deg som jobbsøker straks jobben din er borte. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger, og det er viktig å fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til dette.

2. Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Det er staten, gjennom lønnsgarantifondet, som skal dekke utestående lønn og feriepenger ved en konkurs. Det er bostyrer som skal ha søknaden til lønnsgarantifondet. Forhold deg til bostyrer som din arbeidsgiver og få med deg beskjeder og informasjon derfra. HK-kontoret ditt kan også hjelpe til med veiledning knyttet til utfylling av skjemaer, men det er bostyrer som har det totale ansvaret.

3. Meld fra til HK om at du har blitt arbeidsløs. Da skal du nemlig ikke betale kontingent, men kun forsikringsandelen.

Lønnsgarantifondet

• Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av for eksempel konkurs.

• Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til Folketrygden. Den skal blant annet dekke lønn og annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder.

• Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen).

• Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

• Søknaden sendes bostyrer.

• Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

• Se mer utfyllende informasjon hos Nav.no

Kilde: nav.no

03.02.2020
12:50
03.02.2020 13:37

Tre ting å huske på ved en konkurs

1. Ta umiddelbart kontakt med Nav. Her melder du deg som jobbsøker straks jobben din er borte. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger, og det er viktig å fylle ut alle nødvendige skjemaer knyttet til dette.

2. Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Det er staten, gjennom lønnsgarantifondet, som skal dekke utestående lønn og feriepenger ved en konkurs. Det er bostyrer som skal ha søknaden til lønnsgarantifondet. Forhold deg til bostyrer som din arbeidsgiver og få med deg beskjeder og informasjon derfra. HK-kontoret ditt kan også hjelpe til med veiledning knyttet til utfylling av skjemaer, men det er bostyrer som har det totale ansvaret.

3. Meld fra til HK om at du har blitt arbeidsløs. Da skal du nemlig ikke betale kontingent, men kun forsikringsandelen.

Lønnsgarantifondet

• Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av for eksempel konkurs.

• Ordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til Folketrygden. Den skal blant annet dekke lønn og annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder.

• Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen).

• Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

• Søknaden sendes bostyrer.

• Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

• Se mer utfyllende informasjon hos Nav.no

Kilde: nav.no

Mest lest