VIKTIG: Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt i Kiwi, peker på at det er mange fordeler ved å få månedslønn framfor timelønn.

VIKTIG: Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt i Kiwi, peker på at det er mange fordeler ved å få månedslønn framfor timelønn.

Deltidsansatte i Kiwi skal også få fast månedslønn

Nå har Virke bekreftet HKs krav: Også deltidsansatte i Kiwi skal ha fast månedslønn, og ikke lønnes på timebasis.
22.01.2020
12:52
22.01.2020 19:47

lene.svenning@lomedia.no

Deltidsansatte i Kiwi kan glede seg. Nå er det slutt på å lønnes på timebasis, de skal ha en fast månedslønn. Det har HK blitt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Virke om, opplyser Erling Hagen, faglig sekretær i HK. Dette vil bety en langt større forutsigbarhet for de ansatte.

Nå kan også AFP-pensjonister fra finanssektoren søke om ekstrapensjon

Ifølge Hagen har bare de med 80 prosent stilling eller mer fått fast månedslønn i Kiwi, mens alle andre har blitt lønnet per time. Det er et brudd på tariffavtalen, opplyser han. I tariffavtalen, Landsoverenskomsten mellom Virke og HK/LO, står det svart på hvitt at også deltidsansatte skal ha fast månedslønn.

Mange fordeler

– Hvorfor er det viktig å få månedslønn, og ikke timelønn?

– Får du månedslønn, får du utbetalt den samme lønna hver måned. Også folks regninger kommer stort sett hver måned. Og når du har en fast månedslønn, får du betalt for de bevegelige helligdagene når du har fri, de påvirker ikke lønna, poengterer Hagen.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt i Kiwi, peker på flere fordeler:

– Dette betyr at ansatte får full lønn når de tar ut ferie utenom hovedferien. Mange synes det er utfordrende å ta ut ferie etter at de har fått feriepengene, fordi neste lønnsutbetaling vil bli lavere. En fast månedslønn gir stabilitet og forutsigbarhet, man vet hvor mye man får utbetalt hver måned. Det er en fordel når man skal ta opp lån også, sier hun.

Også i Norgesgruppen

Det er HK-medlemmer og tillitsvalgte i Kiwi som har tatt opp saken. Konserntillitsvalgt og ledelsen i Kiwi ble i første omgang ikke enig om dette. Først etter forhandlinger mellom HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, har Virke erkjent at det skal være slik, opplyser Erling Hagen.

Han mener dette er svært gode nyheter for de mange deltidsansatte, ikke bare i Kiwi. Både Meny og Spar, som i likhet med Kiwi er eid av Norgesgruppen, har hatt den samme praksisen med timelønn.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Jeg forutsetter at dette vil bli fulgt opp i hele Norgesgruppen. Det tror jeg kommer til å skje, sier Erling Hagen.

Kan ta tid

Det kan imidlertid se ut som om det vil ta litt tid. HK-Nytt har bedt om intervjuer både med Kiwi og Norgesgruppen om innføringen av månedslønn for alle ansatte. «Vi i KIWI er kjent med at Landsoverenskomsten i utgangspunktet gir rett til månedslønn. Vi er i dialog med Handel og Kontor for å diskutere hvordan dette kan gjennomføres i praksis», er svaret vi får på e-post fra kommunikasjonssjef Kristine A. Arvin.

Det er omtrent det samme svaret Norgesgruppens HR-direktør Dina R. Thune skriver i en e-post: « … det er dog riktig at dette er i utgangspunktet gjeldende for alle denne overenskomsten gjelder. Vi er nå i dialog med HK sentralt for å diskutere hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis på en god måte for alle parter». Erling Hagen i HK bekrefter at partene har planer om å møtes.

LES OGSÅ: HK satser på verving i disse bransjene i 2020

Dette sier tariffavtalen:

§15.1: «Deltidsansatte kommer inn under Landsoverenskomstens bestemmelser, og skal ha månedslønn i forhold til lønnsbestemmelsene i § 12»

§12 handler om lønnsfastsettelse

Kilde: Landsoverenskomsten mellom Virke og HK/LO

22.01.2020
12:52
22.01.2020 19:47

Dette sier tariffavtalen:

§15.1: «Deltidsansatte kommer inn under Landsoverenskomstens bestemmelser, og skal ha månedslønn i forhold til lønnsbestemmelsene i § 12»

§12 handler om lønnsfastsettelse

Kilde: Landsoverenskomsten mellom Virke og HK/LO