– Ingen skam å snu!

Over 2.000 fagforeningsfolk møtte fram på Youngstorget i Oslo i dag for å presse Arbeiderpartiet og regjeringen til å legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Presset rettes også mot LO. Aktivistene vil ha et klart nei-vedtak i LO-sekretariatet.
18.01.2012
16:15
14.12.2013 12:33

jan.erik@lomedia.no

Roger Hansen, leder av Transportarbeiderforbundet tyr til fjellvettregel 8 og ber Arbeiderpartiets stortingsgruppe vende i tide siden det heller ikke i politikken er noen skam å snu.

Krever veto

Hansen er ikke på høyfjellet, han står på flate Youngstorget i Oslo og holder appell som en markering av dagens politiske streik. For transportarbeiderforbundets leder er i likhet med majoriteten av LOs medlemsforbund sterkt imot EUs vikarbyrådirektiv. Mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe ønsker å implementere direktivet i Norge. Stortingsrepresentantene i Ap må rett og slett si nei til EUs vikarbyrådirektiv, mener Hansen. Regjeringens tiltakspakke som for tiden er ute til høring, blant annet hos LO, er vel og bra, sier han, men endrer ikke motstanden mot direktivet. Høringsfrist for regjeringens tiltakspakke er satt til 30. januar.

Lytt og lær!

– Vi kan ikke akseptere et direktiv som legger til rette for økt bruk av vikarer og innleid arbeidskraft. Det strider mot helt grunnleggende verdier i fagbevegelsen, sier Hansen som imidlertid er ærlig nok til å nevne at vikarbyrådirektivet også inneholder noen positive sider, for eksempel prinsippet om likebehandling som betyr at vikarer og innleid arbeidskraft skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte i innleiebedriftene. Hansen mener imidlertid at en sånn bestemmelse like gjerne kan innføres i arbeidsmiljøloven.

Hansens hovedbudskap er at Arbeiderpartiet må vende i tide. Og at regjeringen nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet.

– De rødgrønne har alltid sagt at de lytter til og spiller på lag med fagbevegelsen. Jeg syns de skal lytte ekstra godt til det vi sier i dag, sier Roger Hansen.

Øvrige appellanter på Youngstorget var forbundslederne Arve Bakke fra Fellesforbundet og Hans Felix fra EL & IT Forbundet, i tillegg til Trine Lise Sundnes fra LO og Monica Okpe fra Oslo Transportarbeiderforening/LO i Oslo.

Representantskapet sendte saken videre

Det knytter seg spenning til om LOs sekretariat vil behandle vikarbyrådirektivet på nytt. På LOs representantskapsmøte 22. februar i fjor foreslo Lars Johnsen, nestlederen i Transportarbeiderforbundet, at vikardirektivet ble realitetsbehandlet på nytt der og da. Forslaget falt med den begrunnelse fra LO-leder Roar Flåten at saken skulle oversendes til LOs sekretariat. Siden denne tid har Arbeidsdepartementet altså laget ovennevnte tiltakspakke.

LO vil behandle direktivet

En av dagens appellanter på Youngstorget, LO-sekretær Trine Lise Sundnes, forteller til FriFagbevegelse.no at vikarbyrådirektivet naturlig nok skal behandles i sekretariat igjen, men når og i hvilken form er det vanskelig å svare på.

– Vi skal sjølsagt behandle saken, men hva LO vil mene i spørsmålet om å legge ned veto mot det avhenger mye av hva de ulike forbundene sier i sine høringsuttalelser til punktene i Arbeidsdepartementets tiltakspakke. Det vil være helt feil av meg å konkludere på det spørsmålet her og nå, sier Trine Lise Sundnes.

Det haster

– LO-sekretariatet må følge flertallet i LO, sier Roy Pedersen, leder i Oslo LO.

– Bør spørsmålet om veto mot direktivet behandles raskt?

– Ja, så definitivt. Denne markeringen her pluss at 11 LO-forbund nå vil nedlegge veto mot direktivet roper på en rask behandling i sekretariatet, sier Pedersen som skjønner hvorfor Sundnes svarer som hun gjør.

LO vil stille krav

Men Sundnes var tydelig i sin appell til demonstrantene på Youngstorget i dag.

– Vi sier ja til solidaritet med arbeidsfolk verden over. LOs oppgave er å sikre et anstendig arbeidsliv og sloss for et godt arbeidsmiljø. Deler av vikarbransjen er tvers gjennom useriøs. LO aksepterer ikke at billig arbeidskraft erstatter fast ansatte. Får ikke LO trygghet for arbeidstakernes rettigheter, sier vi nei til vikarbyrådirektivet, sier Trine Lise Sundnes.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

18.01.2012
16:15
14.12.2013 12:33