– Ikke helt i mål

HKs fanebærer i uføresaken, Mona Bjørn, påpeker at regjeringens forslag til ny uførepensjon ikke er i tråd med LO-kongressens vedtak.
01.06.2011
13:21
16.12.2013 16:18

lene.svenning@lomedia.no

På fredag la regjeringen fram sitt forslag til ny uførepensjon som er tilpasset pensjonsreformen som ble innført ved nyttår. Forslaget, som har vært gjenstand for stor interesse og debatt i flere år, innebærer blant annet at uførepensjonister skal skattes som arbeidstakere, og at uføre også omfattes av levealdersjustering, om enn i mindre grad enn andre.

Strenge LO-krav

Mona Bjørn, hovedtillitsvalgt i samvirkelaget Trondos, er ikke fornøyd med resultatet. På LO-kongressen i 2009 sto hun i spissen for å få til et vedtak som stilte strenge krav til endringer i uførepensjonen. Kongressen vedtok at ytelsene må ligge på dagens nivå. Dessuten krevde kongressen:

- at uførestønaden skal beskattes som pensjon, ikke som inntekt

- at levealdersjustering ikke innføres for uføre

- at uføre får beholde det behovsprøvde barnetillegget

- muligheten til å kombinere arbeid og trygd må utvides

Ikke godt nok

– LO-kongressens vedtak er ikke oppfylt, konkluderer Mona Bjørn.

HKeren er ikke glad for at uføre i framtida skal skattes som arbeidstakere.

– Selv om den økte skatten skal kompenseres med høyere trygd, er det fare for at uføre for eksempel kan miste bostøtten fordi bruttobeløpet blåses opp, sier hun.

Og selv om uføre skal skjermes for noen av konsekvensene av levealderjustering, påpeker Mona Bjørn at dette er i strid med hva LO-kongressen ønsket seg.

– Hele prinsippet med levealderjustering er ekstremt usosialt. Vi vet jo hvem som lever lengst, det er de med høyest utdanning og høyest lønn. Derfor hører det ikke hjemme noe sted at alle skal få lavere pensjon fordi deler av befolkningen lever lenger, sier Mona Bjørn.

Midlertidig seier

LO har imidlertid fått gjennomslag for andre krav. Bjørn er glad for at barnetillegget opprettholdes.

– Det ser jeg på som en midlertidig seier. Men jeg har fått med meg at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har gitt uttykk for at hun ville vurdere et tak på den samlede utbetalingen til uføre. Det bekymrer meg. Et slikt tak vil jo ramme de med lavest inntekt og mange barn, sier Bjørn.

Må jobbe videre

Mona Bjørn mener uførereformen bærer preg av kompromisser.

– En del er kompensert for, men viktige ting er ikke på plass. Vi må fremdeles jobbe for bedre ordninger for uføre, vi er ikke helt i mål, sier hun til HK-Nytt.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

01.06.2011
13:21
16.12.2013 16:18

Mest lest