Vil ha fakta, ikke synsing

Det er på tide med en kartlegging av arbeidstidene i varehandelen, mener HK.
15.02.2012
14:05
16.12.2013 18:24

lene.svenning@lomedia.no

Butikkenes åpningstider, og dermed de ansattes arbeidstider, er en viktig sak for Handel og Kontor. Siden åpningstidsloven ble opphevet i 2003, har det nærmest vært fritt fram for butikkene til å bestemme åpnings- og arbeidstidene. Arbeidsmiljøloven verner ikke arbeidstakerne i varehandelen mot arbeid på kveld og natt. Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer åpningstidene. Den sier at butikkene skal være stengt på hviledagen, med visse unntak, som for butikker under hundre kvadratmeter og hagesentre.

Mer kunnskap

Handel og Kontor er kritisk til den manglende arbeidstidsreguleringen. Arbeidsgiverne på sin side argumenterer ofte med at det er studenter og skoleelever som jobber på de mest ugunstige tidene, og at det dermed ikke rammer HK-medlemmene. Det er ikke Peggy Hessen Følsvik så sikker på.

– Det er mye synsing ute og går. Nå er det på tide med en kartlegging av arbeidstidene i bransjen. Vi ønsker å få svar på hvem som jobber på kvelder og i helgene, sier hun til HK-Nytt.

Følsvik vil styrke de ansattes vern mot ugunstige arbeidstider. Men for å stille konkrete krav, har HK behov for mer kunnskap om forholdene i bransjen, fremholder hun.

Egen undersøkelse

I høst gjennomførte forbundet sin egen undersøkelse blant et representativt utvalg av medlemmene sine. Den viser blant annet at 56 prosent av HK-medlemmene i varehandelen jobber regelmessig etter klokka 18 på hverdager.

– Vi har grunn til å tro at dette er en lavere andel enn blant varehandelsansatte totalt, kommenterer Børje Furunes, organisasjonssekretær i HK.

Han har vært med på å utarbeide undersøkelsen.

Halvparten av de spurte HK-medlemmene som jobber i varehandelen mener regelverket for kvelds- og helgearbeid bør strammes inn, mens 34 prosent mener dagens regler er tilstrekkelige. 17 prosent mener reglene må liberaliseres.

Ubekvemstillegg

To tredeler av de spurte i varehandelen svarer at de helst vil slippe å jobbe på søndager, selv om ubekvemstilleggene blir høyere. Bare elleve prosent kan tenke seg søndagsarbeid. Litt flere er villige til å jobbe på kveld og natt om tilleggene blir høyere, her snakker vi om 16 prosent. 59 prosent ønsker det ikke.

Tre firedeler av HK-medlemmene i varehandelen mener likevel at ubekvem arbeidstid bør reguleres ved å gjøre det dyrt for arbeidsgivere i form av høye tillegg for arbeid på kveld, natt og søndager.

– Dette er helt i tråd med HKs tariffkrav om en betydelig økning av ubekvemstilleggene. Vi ønsker også et styrket vern mot arbeid på kvelder og helger, og ei sterkere hånd på rattet når arbeidsplanen skal fastlegges enn det vi har i dag, sier Følsvik.

Viktig sak

Ni av ti av de spurte i varehandelen er enig med nestleder Følsvik: De mener HK må prioritere sterkere regulering av deres arbeidstid. Seks av ti av de handelsansatte mener det er viktigere å kjempe mot søndagsarbeid enn å begrense åpningstidene på hverdagene. 16 prosent er uenig i det, mens en tredel ikke tar stilling til spørsmålet.

– Disse svarene sier meg først og fremst at vi er på rett spor når vi legger betydelige ressurser i arbeidet med disse problemstillingene. Jeg er ikke overrasket over at motstanden mot søndagsarbeid er sterkest, sier Følsvik.

Hun slår også fast at HK i denne undersøkelsen får støtte til å arbeide for et sterkere vern mot kvelds- og helgearbeid.

– Å få rettet opp i den urettferdigheten har høy prioritet i det videre arbeidet vårt, forsikrer hun.

Svakheter

Det er første gang Handel og Kontor gjennomfører en slik nettbasert spørreundersøkelse på egen hånd. Derfor har den sine svakheter, innrømmer Furunes.

– Vi ser for eksempel at spørsmålene kunne vært bedre formulert. Dessuten bør utvalget utvides til neste gang vi gjennomfører en slik undersøkelse. Av de 1.500 som har svart på undersøkelsen er drøye 900 handelsansatte. Det er litt for få til at svarene er helt til å stole på, sier han til HK-Nytt.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

15.02.2012
14:05
16.12.2013 18:24