ELLERS TAKK: Pål Skarsbak, forhandlingsdirektør i Virke, mener tariffesting av pensjonene vil bli en ekstra byrde for arbeidsgiverne.

ELLERS TAKK: Pål Skarsbak, forhandlingsdirektør i Virke, mener tariffesting av pensjonene vil bli en ekstra byrde for arbeidsgiverne.

Martin Guttormsen Slørdal

Virke sier nei til pensjonskrav

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil ikke innfri HKs krav om å få tjenestepensjoner inn i tariffavtalene.
13.01.2014
12:58
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Årets tariffoppgjør kan bli vanskelig. Handel og Kontor vil samle LO til felles forhandlinger med arbeidsgiverne i et såkalt samordna oppgjør, for i samlet flokk å stille krav om å få forhandlingsrett om tjenestepensjonene. Veldig mange av HKs, og LOs, medlemmer har den lovpålagte minimumsløsningen hvor arbeidsgiverne skyter inn to prosent av lønna. Det er arbeidsgiverne som avgjør om prosentsatsen skal økes, det har de ansatte ingen innflytelse over. HK vil både ha medbestemmelse og øke pensjonene, men møter motstand. Ikke alle LO-forbund er enige i at det bør være årets hovedkrav. Og det er i alle fall ikke arbeidsgiverne.

– Ikke i våre medlemmers interesse

NHO nekter å diskutere pensjonskravet med LO. Heller ikke Virke, arbeidsgiverorganisasjonen som er størst i varehandelen, er begeistret.

– Dette er en het potet, for å si det forsiktig. Tariffesting av tjenestepensjonene er ikke i tråd med våre medlemmers interesser. Sentralstyret i Virke har også vedtatt at vi ikke ønsker det, sier Pål Skarsbak, forhandlingsdirektør i Virke.

For dyrt

Han viser til at ansatte innen noen av virksomhetene som er medlemmer i Virke, private virksomheter innenfor helse, utdanning og kultur, har tariffestede tjenestepensjoner. Erfaringene med disse er ikke gode, hevder han.

– Disse har pensjonene i tariffavtalene av historiske grunner. Det viser seg å være veldig krevende å få gjort endringer i dem, og kostnadene har tatt av, sier Skarsbak.

Han frykter at det samme vil bli resultatet av å tariffeste tjenestepensjonene i Virkes andre tariffavtaler med blant andre Handel og Kontor. Dessuten mener forhandlingsdirektøren at tjenestepensjon i tariffavtalene vil virke konkurransedrivende, fordi det blir dyrere for bedriftene som er bundet av tariffavtale, og billigere for de som ikke er det.

– Men det gjelder vel alle goder i tariffavtalene?

– Ja, men hvis tjenestepensjoner kommer i tillegg, blir det enda en stein i sekken, sier Skarsbak.

Privat pensjonskasse

Forhandlingsdirektøren er imidlertid positiv til ideen om at partene kan danne brede pensjonsordningner.

– Jeg har ingen motforestillinger mot det, og er enig i at det vil gi lavere administrasjonskostnader og kan også bidra til mer kjønnsnøytrale pensjonsordninger. Problemet er tariffesting av pensjonene, understreker Pål Skarsbak.

Samfo fornøyd med dagenes ordning

I Samfo, arbeidsgiverforeninga for Coop og andre samvirkebedrifter, er det heller ikke stemning for å diskutere pensjon i årets tariffoppgjør.

– Vi lever godt med ordningene slik de er i dag. Jeg kan forstå at arbeidstakerne vil ha mer styring over pensjonene, men det er ikke hensiktsmessig å endre på dagens ordning, sier direktør Torgeir Kroken til HK-Nytt.

Han opplyser om at hans medlemmer opererer med svært ulike tjenestepensjonsordninger. Flertallet tilbyr imidlertid innskuddsordninger på lovens minstenivå.

Todelt tariffoppgjør?

Kanskje har LO-leder Gerd Kristiansen løsningen i diskusjonen om hvorvidt tariffoppgjøret skal foregå forbundsvist eller med LO i front. Til VG sier Kristiansen at hun kan se for seg en todelt løsning, hvor LO diskuterer pensjon med NHO, og hvor forbundene forhandler om lønn og andre ting direkte med sine motparter.

Kristiansen stiller ikke noe ultimatum i pensjonsstriden.

– Det er ikke slik at vi vil ha på plass en fiks ferdig tjenestepensjonsordning i årets oppgjør, men vi vil begynne å debattere hvordan vi i fremtiden sammen kan sikre en best mulig løsning, som kan tjene både NHO og våre medlemmer, sier hun til avisa.

13.01.2014
12:58
27.08.2015 20:00