Tirsdag blir det streik for 13 ansatte i Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros i Trondheim dersom selskapet ikke undertegner tariffavtale med Transportarbeiderforbundet og HK på mandag.

Tirsdag blir det streik for 13 ansatte i Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros i Trondheim dersom selskapet ikke undertegner tariffavtale med Transportarbeiderforbundet og HK på mandag.

Colorbox

Truer med streik i Odd Langdalen Frukt og Grønt:

Transport og HK krever opptil 100.000 kroner i lønnsøkning

De ansatte hos Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros i Trondheim går kraftig opp i lønn dersom Handel og Kontor og Transportarbeiderforbundet får gjennomslag for sitt krav om tariffavtale.
09.03.2017
13:51
26.04.2017 16:46

hk-nytt@lomedia.no

De ansatte vil få et kraftig lønnshopp hvis de får innfridd kravet om tariffavtaler i Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros i Trondheim. Arbeidsgiveren har frist til mandag kveld med å godta kravet.

Sier bedriften nei, blir det streik fra tirsdag morgen, 14. mars.

Transportarbeiderforbundet har i dag organisert ni av de ti ansatte. Fire av de seks ansatte på kontoret er medlemmer i Handel og Kontor (HK). Dersom bedriften står fast på sitt nei til å inngå tariffavtale i meklingen førstkommende mandag, blir det streik.

Forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen i Transportarbeiderforbundet settter hardt mot hardt.

– Vi har varslet om at vi tar ut samtlige medlemmer i streik fra tirsdag morgen. Dette er første gang vi mekler sammen med Handel og Kontor. En streik betyr full stopp hos avdelingen i Trondheim, sier Jonassen som er svært fornøyd med samarbeidet med HK.

– Det er slik LO skal fungere. Dette gir oss kjempestyrke i meklingen, og jeg håper vi kan fortsette et slikt samarbeid, sier Jonassen.

Direkteavtale

Selskapet Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS ble etablert så tidlig som i 1961, og har i dag avdelinger i Oslo, Tvedestrand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Oslo. Selskapet leverer ikke til dagligvarehandelen, men til storhusholdninger over hele landet. Avdelingen i Trondheim er den første hvor både HK og Transportarbeiderforbundet har krevd å få opprettet tariffavtale. Siden selskapet ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon, er kravene direkteavtaler etter grossistoverenskomsten og kontoroverenskomsten med Virke.

– Vi sendte kravet vårt på vanlig måte, men hørte ingenting fra bedriften. Det virket ikke som de forstod alvoret i situasjonen, så vi måtte purre på dem på telefon. Da de fremdeles ikke ville signere en avtale, ble kravet oversendt mekling 21. februar, sier Jonassen.

- Bedriften har forsøkt å få de ansatte til å trekke kravet om tariffavtale, hevder Bjørn Anders Jonassen, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund.

- Bedriften har forsøkt å få de ansatte til å trekke kravet om tariffavtale, hevder Bjørn Anders Jonassen, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund.

Roy Ervin Solstad

Trusler og tilbud

Tariffavtalen NTF krever innført vil medføre at de ansatte som i dag ligger på rundt 160 kroner timen i lønn, vil få et formidabelt lønnshopp til tariffavtalens minstelønn på 213 kroner timen.

– Det betyr 100.000 kroner i året for de ansatte, poengterer Jonassen.

De organiserte i HK vil gå opp mellom 10.000 og 60.000 kroner i lønn i året med en tariffavtale. I dag har den dårligst betalte av de kontoransatte 160 kroner i timen, 30 kroner under minstelønna i tariffavtalen, opplyser Frode Olsen, regionsekretær i HK.

Jonassen og Olsen forteller videre at bedriften både har tilbudt de ansatte høyere lønn for å få de ansatte til å trekke tariffkravet, og truet med permitteringer og at avdelingen skal legges ned dersom kravet opprettholdes. De lar seg imidlertid ikke skremme.

– Det er helt åpenbart at de ansatte er blitt truet til å trekke tariffkravet, men dette er helt vanlige utspill fra arbeidsgivere som ikke vil ha tariffavtale. Samtidig har det gjort at vi er blitt såpass mistenksomme til dem at vi vil ha mekling til den oppsatte datoen nå på mandag. Bedriften forsøkte nemlig å få meklingen utsatt med lovnad om at de skulle signere, men dette ser vi på som ren trenering. Hvis de virkelig ville signere, kunne de gjort det umiddelbart, så kunne vi bare avlyst meklingen på mandag, sier Jonassen irritert.

Like vilkår

Bedriften har ifølge Jonassen bekreftet at de kommer til å stille på meklingen i Trondheim på mandag.

– Det er veldig uvanlig at bedrifter ikke stiller til mekling. Det har kun skjedd med svært useriøse bedrifter, men vi anser Odd Langdalen som en seriøs bedrift, sier Jonassen.

Han innrømmer imidlertid at han gjerne skulle unngått meklinger på det han kaller retten til å få tariffavtale. Han understreker likevel at det å få opprettet tariffavtaler ikke bare handler om at ansatte skal få høyere lønn.

– Det viktigste vi gjør med å opprette slike tariffavtaler er å sikre like konkurransevilkår i bransjen. Derfor er det viktig å få tariffavtale i flest mulig bedrifter, slik at lønn ikke blir noe konkurransefortrinn. Det betyr at NTF vil jobbe for både å organisere og skaffe tariffavtale i de andre avdelingene i engros-selskapet også, sier Bjørn Anders Jonassen.

– Ønsker ikke streik

Nyansatt daglig leder i Odd Langdalens Trondheims-avdeling, Geir Jonassen, har bare vært i stillingen i kort tid. Han sier at selskapet ikke har noe ønske om ikke å inngå tariffavtale, men at man på grunn av skifte av ledelse har havnet i tidsklemme inn i meklingen.

– Vi stiller oss helt spørrende til påstandene om at vi har truet de ansatte. Samtalene som har vært mellom dagens ledelse og ansatte har kun vært vanlige medarbeidersamtaler for å bli kjent. Vi har også opplyst at vi har utfordringer foran oss da selskapet i år ikke har positive resultater, men at vi sammen skal vi jobbe hardt for å løse dette. Vi ønsker ingen streik, understreker Geir Jonassen.

09.03.2017
13:51
26.04.2017 16:46