JA TAKK: LO-medlemmene har godkjent resultatet av lønnsforhandlingene mellom LO og NHO.

JA TAKK: LO-medlemmene har godkjent resultatet av lønnsforhandlingene mellom LO og NHO.

Erlend Angelo (illustrasjonsfoto)

Solid ja-flertall i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret

Nesten åtte av ti sa ja til oppgjøret. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for et overveldende positivt svar fra medlemmene.
27.04.2018
12:06
27.04.2018 14:41

hk-nytt@lomedia.no

– Dette er et solid ja. Jeg er glad for den overveldende tilbakemeldingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.no.

76,6 prosent svarte ja til meklingsresultatet. 21 prosent stemte nei.

Deltakelsen i uravstemningen ble på 53,7 prosent. Dette er litt lavere enn ved forrige uravstemning, men noe av forklaringen kan være enkelte tekniske problemer der avstemningen ble gjennomført elektronisk.

– Like fullt er resultatet et klart ja, fastslår Gabrielsen.

90 prosent ja i HK

Handel og Kontors tall er enda høyere. Hele 90 prosent av HK-medlemmene som har deltatt i uravstemningen har svart ja til meklingsresultatet. Valgdeltakelsen er på 44 prosent. Selv om det er lavere enn i LO som helhet, er det 10 prosentpoeng mer enn ved forrige uravstemning blant HKerne i dette området.

Ja til RKL

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losji-bestemmelsene vært viktig. LO-lederen er godt fornøyd med at det også her ble solide ja-tall.

Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

LO og NHO ble enige om følgende løsning:

Lønn

Alle får ei lønnsøkning på minimum 1 krone per time, det vil si 1950 kroner i året. Lavtlønte grupper får ytterligere 2,50 kroner timen, det vil si totalt 3,50 kroner per time.

Det betyr at lavlønte får 6825 kroner i årlig lønnstillegg.

Lavtlønnstilleggene går til grupper på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Alle tilleggene gjelder fra 1. april.

Alle får ei krone per time

Disse gruppene får lavlønnstillegg

AFP-løsningen

LO og NHO ble enige om å tette to hull i dagens AFP-ordning. Det betyr at mange av dem som blir syke rett før 62 år, vil få AFP (avtalefestet pensjon). Og enkelte som blir sagt opp rett før 62 år vil også få AFP.

Disse AFP-hullene har blitt mye kritisert fra LO-hold, og i årets løsningsoppgjør blir de et stykke på vei tettet.

Videre skal LO, NHO og staten sammen finne en ny AFP-ordning, som skal være klar før lønnsoppgjøret i 2019.

To viktige endringer gjør at flere får AFP

Partene ønsker at den nye AFP-ordningen skal gi mange flere AFP. I dag er det slik at man må jobbe i en bedrift med AFP sju av siste ni år før man fyller 62 år. Dette kravet skal enten fjernes helt eller lempes betydelig. Forhandlinger mellom LO og NHO vil avgjøre de nye reglene.

AFP skal ikke bli dyrere i framtida enn den er i dag. Siden mange flere skal få AFP, vil summen til den gjennomsnittlige mottakeren synke merkbart. De med mange år i en AFP-bedrift vil få like mye som i dag, mens de med få år vil få en veldig mye mindre.

Det vil derfor i framtida lønne seg enda mer å ta arbeid i en bedrift med AFP.

Slitertillegg

LO og NHO ble enige om et slitertillegg for ansatte som må gå av når de er 62, 63 eller 64 år.

Slitertillegget bygger på den gamle ordningen med sluttvederlag.

Ordningen med sluttvederlag var for eldre ansatte som måtte slutte å jobbe da de var mellom 55 og 62 år. Denne ordningen blir nå lagt ned, og pengene overført til den nye ordningen med slitertillegg.

Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Tjenestepensjon

LO kom ingen vei med kravet om bedre opptjening av tjenestepensjon. Arbeiderpartiet og SV har derimot fremmet disse kravene i Stortinget, og tar det videre på politisk nivå.

Lavtlønte, ungdom og deltidsansatte må få pensjon fra første krone, mener Ap og SV

Reise, kost og losji

Fellesforbundet fikk innfridd sitt viktige krav om å stoppe såkalte postkasseselskaper med utenlandsk arbeidskraft ved norske verft. Fellesforbundet mener arbeidsgiverne på denne måten har kunnet betale mindre til utenlandsk arbeidskraft og dermed drevet med sosial dumping.

Nå er enighet mellom LO og NHO om at flere skal få dekning av reise, kost og losji, noe som gjør at tilreisende arbeidskraft blir noe dyrere.

Tror på flere fast ansatte med nye regler for reise, kost og losji

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Uravstemningen LO-NHO-oppgjøret

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

27.04.2018
12:06
27.04.2018 14:41

Uravstemningen LO-NHO-oppgjøret

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)