INGEN JUBELSTEMNING: Alle i LOs forhandlingsutvalgt hadde håpet på et større tillegg i år, siden bedriften har gått så bra økonomisk.

INGEN JUBELSTEMNING: Alle i LOs forhandlingsutvalgt hadde håpet på et større tillegg i år, siden bedriften har gått så bra økonomisk.

Roy Ervin Solstad

Lønnsoppgjøret ferdig for de ansatte i Felleskjøpet Agri:

Seks kroner mer i timen

600 ansatte i Felleskjøpet Agri kan se fram til lønnsøkning, men de skulle gjerne hatt mer av kaka.
20.04.2017
16:16
26.04.2017 16:46

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter to dagers forhandlinger mellom Felleskjøpet Agri og fire LO-forbund, kunne protokollen undertegnes. Resultatet er et generelt tillegg på seks kroner i timen fra 1. april. Økningene legges på tariffavtalens lønnssatser.

Disse forhandlingene er en av de mange bedriftsvise forhandlingene i Spekter-området.

LES OGSÅ: Sjekk om du får lønn på fridagene

Seks kroner, ingen jubel

Selv om dette forhandlingsresultatet ser langt bedre ut enn tariffoppgjøret for mange andre grupper i år, er det ingen stor jubel å spore på arbeidstakersiden.

– Dette var så langt arbeidsgiverne var villige til å strekke seg, sier forhandlingslederen fra HK, Bodil Andersen.

Hun forteller at de hadde langt større forventninger om at også de ansatte skulle få del i bedriftens suksess gjennom flere år.

– Det er gode tider i bedriften. Felleskjøpet Agri har hatt en omsetningsvekst på 37 prosent fra 2011 til 2016. Felleskjøpets utsalgssteder, hvor mange av HK-medlemmene jobber, har også hatt stor vekst. I fjor økte de med 10 prosent. Det er mye sammenlignet med detaljhandelen generelt, som hadde en årsvekst på 2 prosent i fjor, sier hun til HK-Nytt.

Hadde forventinger

Andersen minner om at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriteriene økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Den gode økonomiske situasjonen i virksomheten ga derfor forventninger hos tillitsvalgte og medlemmer om et bedre resultat, sier hun.

– Forhandlingsutvalget krevde derfor at partene i fellesskap før neste års hovedtariffoppgjør skal gjennomgå tallmaterialet, herunder konsernets resultater og utvikling. Det kravet ble innfridd, legger hun til.

Heller ikke de tillitsvalgte i Norsk Transportarbeiderforbund er helt fornøyde med resultatet.

– Felleskjøpet kom med andre tall nå enn de serverte på julebordet, sier forhandlingsleder og forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet, Bjørn Anders Jonassen til Transportarbeideren.

Han mener det derfor ble vanskelig å gjennomføre reelle forhandlinger.

Venter på de andre

Oppgjøret som ble ferdig onsdag gjelder de rundt 600 ansatte over hele landet i Felleskjøpet Agri sine bedrifter. De er medlemmer i Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet, Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk. Tillegget som ble forhandlet fram inkluderer både et generelt tillegg og et lavlønnstillegg fra A-delsforhandlingene.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter organiserer en rekke statlige og tidligere statlig eide foretak. Tariffoppgjørene i Spekter er delt i en sentral (A-del) og en lokal (B-del) forhandling. Den sentrale delen (A-dels), som gjelder alle virksomhetene, ble gjennomført 4. april og endte med et sentralt tillegg på 975 kroner samt 2.925 kroner i lavtlønnstillegg.

I disse dager forhandles det i en rekke bedrifter, og regelen er slik at ingen resultater godkjennes før alle forhandlingene er ferdige.

HK har tre andre tariffavtaler i Spekter; det er i Norges Håndballforbund, den for funksjonærer i Nettbusskonsernet, og i Vinmonopolet. Det ble også forhandlet i sistnevnte bedrift denne uka, men de kom ikke til enighet. Der er det pause i forhandlingene fram til de får bistand av hovedorganisasjonene.

Alle oppgjørene har en frist til 5. mai.

LES OGSÅ: De ansatte i Coop-butikkene fikk størst tillegg i år

Følg oss på Facebook

20.04.2017
16:16
26.04.2017 16:46

Mest lest