Pensjonsslaget starter nå

Handel og Kontor er i gang med forberedelsene til den store kampen om pensjonsordningene i 2016.
29.10.2014
12:28
27.08.2015 20:00

Ifølge HK-leder Trine Lise Sundnes kan hovedtariffoppgjøret i 2016 fort bli "Det store pensjonsslaget". Hun vil ha HK-medlemmene med på hele prosessen. Store deler av forbundets bransjerådskonferanse denne uka går derfor med til nettopp pensjonsdebatt. HKs mål er blant annet å få medbestemmelse over pensjonsordningene inn i tariffavtalene. Lykkes de ikke med det, finnes det ris bak speilet:

– I verste fall, hvis vi ikke får gjennomslag i forhandlinger, skal hele apparatet i HK stå klart hvis det blir en konflikt, sier hun.

Egen utredning

Pensjonsspørsmålet var den harde nøtta også under årets hovedoppgjør. I forhandlingene med Virke klarte HK å få arbeidsgiverne med på en egen pensjonsutredning, i tillegg til den Fellesforbundet skal gjennomføre sammen med NHO. HK mente det var viktig for at industrien ikke skal legge premissene for pensjonsutredningen alene.

HK vil ha en tariffestet medbestemmelse over pensjonsordningene og ha felles pensjonskasser mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Trine Lise Sundnes sier det er viktig med en egen utredning for å ta hensyn til spesielle utfordringer i bransjer der HK har medlemmer.

– Våre medlemmer i service- og tjenesteytende næringer har andre rammevilkår enn mange i industrien. Handel og Kontor vil støtte Fellesforbundets utredning og supplere deres arbeid, sier Sundnes.

Utredningen til HK skal være ferdig ved utgangen av 2015.

Viktig grunnarbeid

HK-lederen understreker at det ikke holder å produsere utredninger. Hun mener arbeidsgiverne må forstå at tillitsvalgte og ansatte på arbeidsplassene vet hva pensjonsspørsmålet handler om når endringene i folketrygden gjør seg gjeldende.

– Tjenestepensjonen må økes for å dekke opp for tapet i pensjonsinntekter etter endringene som er gjennomført, sier hun.

Det store flertallet av HKs medlemmer har en innskuddsbasert pensjon på to prosent av lønna, i tråd med lovens minstekrav. Det er ikke godt nok for forbundet. Ordningen har stått stille siden 2008, og det vil HK gjøre noe med. Sundnes sier at HK er i ferd med å skolere og skape treffpunkter for å diskutere pensjon i organisasjonen.

Ut og snakke om pensjon

Mona Bjørn, hovedtillitsvalgt i Trondos og regionleder i Midt-Norge, mener HKs egne utredninger om pensjonsspørsmålet kan komme godt med i neste hovedoppgjør. Hun mener imidlertid at de ikke skal legge begrensinger på hvilke krav som skal fremmes.

– HKs medlemmer er blant de som blir hardest rammet av pensjonsreformen. At vi får mindre fra folketrygden gjør oss mer avhengig av avtalefestet pensjon og gode tjenestepensjonsordninger, sier Bjørn

Hun forstår at pensjon kan virke som et uoversiktlig tema for mange, men at det fort blir mer forståelig når hun prater med medlemmer om det.

– Tillitsvalgte og HK-ansatte må snakke med medlemmene om pensjonsspørsmålene på arbeidsplassene både for å informere og mobilisere. Og vi må strukturere informasjonen slik at det blir oversiktlig, oppfordrer hun.

Klar til kamp

Mona Bjørn sier som forbundslederen at hovedoppgjøret 2016 kan bli det store pensjonsslaget. Hun mener at HK og medlemmene ikke har tid til å være passive i disse spørsmålene.

– Vi kommer ikke til å få noe gratis fra arbeidsgiversiden. Da må vi være godt forberedt, sier hun.

martin.slordal@lomedia.no

29.10.2014
12:28
27.08.2015 20:00

Mest lest