NY AVTALE: HK og NHO ble enige i forhandlingene om Standardoverenskomsten i natt.

NY AVTALE: HK og NHO ble enige i forhandlingene om Standardoverenskomsten i natt.

Kristian Brustad

Økte minstelønnssatsene for kontoransatte

Handel og Kontor og NHO er enige om en ny utgave av Standardoverenskomsten.
28.05.2014
12:41
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor og Næringslivets Hovedorganisasjon signerte i natt en revidert utgave av Standardoverenskomsten, godt innenfor tidsfristen. Det er denne tariffavtalen som gjelder for de kontoransatte i industrien, pluss en rekke andre bransjer.

Partene er enige om et generelt tillegg til alle på 0,75 kroner i timen. Satsene for lønnsgruppe 4.4., det vil si de som har inntil tre års høyere utdanning, økes med 8 kroner i timen. Det er en økning på 4,3 prosent. Satsene for de øvrige lønnsgruppene økes tilsvarende. Det generelle tillegget er inkludert i de nye satsene.

Siden Standardoverenskomsten er en minstelønnsavtale, skal alle lønnes utover satsene.

– For de som ligger i nærheten av minstelønnssatsene vil dette monne godt. Mange ligger over satsene, og vil få det generelle tillegget etter det sentrale oppgjøret. Nå regner vi med at de tillitsvalgte klarer å ta ut gode tillegg i de lokale forhandlingene, sier Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor.

Skal diskutere lønnssystemet

HK og NHO er enige om å sette ned et utvalg som skal komme med forslag til endringer i Standardoverenskomstens lønnssystem og arbeidstid. Utvalget skal være ferdig innen utgangen av neste år.

– Med mange flere med høyere utdanning, er tiden overmoden for å gjøre dette systemet mer tidsriktig, mener Sundnes.

Venter på pensjonsutredning

I protokollen fra forhandlingene viser HK og NHO til hva partene i frontfaget ble enige om når det gjelder pensjon. De er enige om å avvente spørsmålet om blant annet avtalefesting av tjenestepensjoner til denne utredningen foreligger. Også dette utvalget skal være ferdig innen utgangen av 2015.

Opp til medlemmene

Handel og Kontors forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet. Innen 20. juni skal de votere over forslaget.

28.05.2014
12:41
27.08.2015 20:00

Mest lest