NHO-direktør Kristin Skogen Lund (t.v.) og LO-leder Gerd Kristiansen er enige om at lønnsoppgjøret må bli moderat. -Det betyr ikke nødvendigvis 0, sier Gerd Kristiansen.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund (t.v.) og LO-leder Gerd Kristiansen er enige om at lønnsoppgjøret må bli moderat. -Det betyr ikke nødvendigvis 0, sier Gerd Kristiansen.

Tri Nguyen Dinh

Mandag startet lønnsforhandlingene

NHO-sjefen forventer moderasjon fra både lavlønte og ledere

NHO-direktøren og LO-lederen lover tillegg til lavlønte. Men Kristin Skogen Lund holder fram at «moderasjon betyr moderasjon for alle».
06.03.2017
15:44
26.04.2017 16:46

yngvil@lomedia.no

Mandag valfartet LO Gerd Kristiansen og hennes følge fra Youngstorget til Næringslivets hovedorganisasjons hovedkvarter ved Frognerparken og overleverte sine krav til NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

2,5 prosent: Det er taket NHO har satt for lønnsveksten i år. Det tilsvarer anslått kostnadsvekst hos handelspartnerne i 2017. Overhenget har allerede «spist opp» 1,1 prosent av dette. Prisveksten er i 2017 anslått til 2 prosent. Det gir et bittelite rom for reallønnsvekst.

Og med dette håndtrykket er lønnsoppgjøret igang.

Og med dette håndtrykket er lønnsoppgjøret igang.

Bente Birkeland/NNN

LO: Må få tillegg til de lavest på stigen

– NHO krever at mellomoppgjøret må bli ytterst moderat. «Moderasjon er moderasjon for alle, både lavtlønte og ledere og alle grupper», sier Kristin Skogen Lund. Hva syns du om det, Gerd Kristiansen?

– Det som blir utfordrende i oppgjøret vi går inn i er hvordan vi skal fordele økonomien. Vi må klare å sørge for de som bare har sentrale forhandlinger, som ikke får ut noe lokalt, og som har hatt en reallønnsnedgang i flere år på rad nå.

– Er Kristin Skogen Lund lydhør når det gjelder de lavlønte?

– Jeg opplever at vi er mer samstemt i år enn vi har vært tidligere når det gjelder hvilke utfordringer vi har, og hvor viktig det blir å klare å fordele riktig pengene vi har til rådighet.

– Gjennomsnittslønna til de som tjener aller minst, øker også aller minst. Ved forrige mellomoppgjør fikk overenskomster med lavlønnsyrker 1,75 kroner mer i timen. Er du fornøyd med det?

– Jeg kan ikke stå her og love noe som helst. Men vi ser at det er store grupper i medlemsmassen i LO som har hatt veldig svake oppgjør over flere år og det er viktig at vi nå får til tillegg til de som ligger lavest på lønnsstigen.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

NHO: Man ønsker å motvirke lønnsforskjeller

– Når du går inn i dette lønnsoppgjøret: Vil du heve lønna til de lavlønte, Kristin Skogen Lund?

– Vi har alltid gitt større tillegg til de lavtlønte og hele lønnsprofilen og hele lønnssystemet i Norge er rigget sånn at man ønsker å motvirke lønnsforskjeller ved å ha både garantiordninger og lavlønnstillegg. Den tradisjonen vil videreføres, sa administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund til FriFagbevegelse da NHO offentliggjorde sine grunnposisjoner foran lønnsoppgjøret forrige uke.

– Men det er klart, moderasjon er moderasjon for alle, både lavtlønte og ledere og alle grupper. Jeg har ikke lyst til å uttale noe som kan gale forventninger rundt det. Men at det er normalt at man i et oppgjør tilgodeser lavtlønte med noe ekstra. Det ser jeg ingen grunn til ikke å fortsette med, sa hun.

– Ønsker NHO reallønnsvekst i Norge i 2017?

– Det kan hende at vi ender opp med noe marginal reallønnsvekst, men i utgangspunktet er det ikke rom for reallønnsvekst i norsk økonomi nå, dessverre. Jeg skulle ønske det var det.

• HK støtter LO-krav om lønnstillegg for alle

Dette er årets lønnsoppgjør:

• I år er det et mellomoppgjør. Det forhandles bare om lønn.

• Arbeidsgiverne i NHO forhandler med arbeidstakerne i LO og YS for alle fagforbundene og NHOs landsforeninger.

• 6. mars: Forhandlingene starter når LO overleverer kravene og NHO sitt tilbud.

• 9-14. mars: Forhandlingene pågår.

• 31. mars: Hvis partene ikke blir enige, er dette frist for eventuell mekling.

• Resultatet er bindende for det enkelte forbund.

Kilder: NHO og Fafo

06.03.2017
15:44
26.04.2017 16:46

Mest lest