Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Morten Hansen

Nå kan også AFP-pensjonister fra finanssektoren søke om ekstrapensjon

Ordningen med overgangstillegg for finansansatte er nå på plass. – Det var et av våre to viktige krav i streiken 2018, endelig er det på plass, sier Åse Blomkvist i LO Finans.
20.01.2020
14:32
20.01.2020 14:32

erlend@lomedia.no

Overgangstillegget, som er navnet ordningen har fått, er skåret over samme lest som slitertillegget som ble avtalt mellom LO/NHO i fjor høst.

Tillegget vil utgjøre opptil cirka 14.500 kroner i året – og kan betales ut maksimalt i ti år.

Nå kan tidligpensjonistene søke om slitertillegg. Sjekk om du oppfyller kravene

– Dette var ett av to viktige krav som vi streiket for i 2018. Mange ansatte i næringen har kommet til oss og takket for at vi tok kampen, og nå venter flere på veilederen slik at de kan søke om tillegget, sier Åse Blomkvist, leder i LO Finans, til HK-Nytt.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Haster å søke

Det er flere viktige forutsetninger for å få innvilget tilleggspensjonen. Det viktigste er at man allerede har fått innvilget AFP. I tillegg kan man kun søke når man er mellom 62–64 år. Nettopp fordi pensjonen er tiltenkt først og fremst dem som blir ufrivillig tidligpensjonister, eller dem som ikke har helse til å arbeide videre.

Du kan heller ikke hatt høyere årslønn enn cirka 580.000 (6G) i snitt de siste tre årene før uttak. Man kan heller ikke tjene mer enn omtrent 20.000 i året ved siden pensjon.

– Dette er jo et tillegg for som sikter seg mot sliterne. Derfor har vi disse grensene, forklarer Blomkvist.

Ordningen har tilbakevirkende kraft, den gjelder fra 1.1.2019. Men det haster noe for å få pengene for 2019 – søknad må sendes inn i løpet av mars.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Kortvarig ordning

Overgangstillegget blir ikke en langvarig ordning. Siste mulighet til å søke er allerede 31.12.2022.

Det er med andre ord bare fødselskullene fra 1955–1960 som kvalifiserer til ordningen. Det er arbeidsgiverne i Finans Norge som både betaler for og administrerer ordningen. Man søker dermed arbeidsgiver for å få tillegget.

LES OGSÅ: Ansatte i finanssektoren får lavere HK-kontingent

Overgangstillegget

• Kan gis til arbeidstakere som går av som 62-, 63- eller 64-åringer – og har fått innvilget AFP

• Man må selv søke arbeidsgiver for å få innvilget tillegget

• Maksimal utbetaling er 14.532 kroner i året

• Bare til ansatte i AFP-bedrifter som er tilsluttet ordningen via Finans Norge

• Gjelder for årskullene 1955-1960

20.01.2020
14:32
20.01.2020 14:32

Overgangstillegget

• Kan gis til arbeidstakere som går av som 62-, 63- eller 64-åringer – og har fått innvilget AFP

• Man må selv søke arbeidsgiver for å få innvilget tillegget

• Maksimal utbetaling er 14.532 kroner i året

• Bare til ansatte i AFP-bedrifter som er tilsluttet ordningen via Finans Norge

• Gjelder for årskullene 1955-1960