LAGERLØNNA OPP: Lageransatte på HKs tariffavtale med Virke får lønn på samme nivå som medlemmer i NTF.

LAGERLØNNA OPP: Lageransatte på HKs tariffavtale med Virke får lønn på samme nivå som medlemmer i NTF.

Martin Guttormsen Slørdal

SAKEN ER OPPDATERT MED RIKTIGE TALL:

Minstelønna til lageransatte går opp med 26 kroner i timen

Allerede før lønnsoppgjøret er HK og Virke enige om å øke minstelønna kraftig for lageransatte.
13.04.2018
09:23
17.04.2018 13:34

lene.svenning@lomedia.no

DENNE SAKEN ER OPPDATERT MED RIKTIGE TALL

Minstelønna i Handel og Kontor og Virkes tariffavtale har sakket akterut de siste årene sammenlignet med minstelønna i Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) tariffavtale med den samme arbeidsgiverorganisasjonen. Det har skapt stor frustrasjon. Nå har HK og Virke blitt enige om nye minstelønnssatser på samme nivå som i NTFs avtale – allerede før lønnsoppgjøret for denne gruppa.

Den nye minstelønnssatsen som gjelder lageransatte i landsoverenskomsten med Virke er på 219,15 kroner i timen, en økning på 26,15 kroner i timen. Dette gjelder lønnstrinn 6. Økningen er enda større på lønnstrinn 1. Her legges det på hele 62,15 kroner i timen. I dette tallet ligger også økningen av garantilønna på 6,20 kroner i timen fra 1. februar, og det generelle tillegget på 0,75 kroner fra 1. april.

Det kan være mer i vente: Den 20. april starter det ordinære lønnsoppgjøret mellom LO og Virke.

LES OGSÅ: Aviator-ansatte på Torp vant fram - nå får de erstatning og jobben tilbake

Harmonisering av lønna

HK er svært godt fornøyd med lønnsøkningen for de ansatte på lagre.

– Dette er et resultat vi er godt fornøyde med. Vi har vært opptatt av å heve minstelønna til lagerfolka våre og få på plass tilnærmet like minstelønnssatser for lageransatte innen engrosvirksomheter. Nå har vi fått det, sier Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

– Den nye satsen vil gi et godt løft for våre lagerfolk som jobber på et sentrallager eller på virksomhetens hovedlager, og som leverer varer, sier han.

HK har vært opptatt av å bli enige med Virke om dette før det ordinære lønnsoppgjøret. Det har de nå fått til.

– Vi er glade for at Virke er enige med oss i at det er uheldig med store ulikheter i satsene for lageransatte i engrosvirksomheter. Nå har vi ryddet dette av banen før årets tarifforhandlinger starter. Det var viktig for oss, sier Mietinen.

– Forsvarlig løsning

Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Virke, er fornøyd med å ha avtalt en ny minstelønnssats for sentral- og hovedlageransatte i tariffavtalen med HK.

Det betyr blant annet at det kan bli en slutt på organisasjonskampen på arbeidstakersiden.

– Det var en ubehagelig og krevende situasjon for de bedriftene som opplevde at de ansatte ville melde seg ut av HK for å kunne kreve å få en annen tariffavtale med en høyere minstelønn. Derfor var vi innstilt på å få til en løsning slik at HK kunne fortsette å organisere på de arbeidsplassene de har hatt tariffavtale og et godt partsforhold i mange år. Det var ingen lett avgjørelse, for dette vil få lønnsmessige konsekvenser for noen bedrifter, men vi mener dette er en forsvarlig løsning, sier hun til HK-Nytt.

Blyverket mener denne avtalen mellom HK og Virke også har fått garantilønnsveksten under kontroll.

– Vi er enige om at vi skal overvåke garantilønnsutviklingen nøye, og at vi har et felles ansvar for å se på det statistiske grunnlaget for garantilønna, og revurdere det om det skjer endringer, sier hun.

Diskusjoner

De siste månedene har lønnsforskjellene mellom HK og Virkes avtale og NTF og Virkes avtale for lageransatte skapt diskusjoner. Enkelte har tatt til orde for heller å ville gå inn i NTF eller YS-forbund for å forsøke å få en tariffavtale med høyere minstelønnssatser. Det førte til at HK og Virke satte seg til forhandlingsbordet.

Roger Jacobsen, leder i HKs bransjeråd for privat handel og service, er en av de som har krevd at lønna på HKs avtale må opp på linje med lønna i NTFs avtale. Han godt fornøyd med at det nå er gjort.

– Dette ser meget bra ut, HK har gjort en kjempejobb. Dette har vi kjempet for i to år, sier han til HK-Nytt.

Nå håper Jacobsen at lageransatte som har meldt seg ut av HK og inn i andre forbund med ønske om å få høyere lønn, kommer tilbake til HK.

LES TIDLIGERE SAKER OM DETTE:

LO-forbund krangler om medlemmer

HK og Transport er fremdeles uenige om hvem som skal organisere på lagre

Virke vil løse lagerlønn-konflikten

13.04.2018
09:23
17.04.2018 13:34