ENIGE: Forhandligslederne Trine Lise Sundnes fra HK og Elisabeth Lea Strøm fra NHO kunne tirsdag kveld undertegne protokollen etter to dager med forhandlinger.

ENIGE: Forhandligslederne Trine Lise Sundnes fra HK og Elisabeth Lea Strøm fra NHO kunne tirsdag kveld undertegne protokollen etter to dager med forhandlinger.

Martin Guttormsen Slørdal

Minstelønna opp for kontoransatte

De som tjener minst får mest. Det er klart etter at HK og NHO ble enige om nye lønnssatser i Standardoverenskomsten.
03.05.2016
22:35
03.05.2016 22:35

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– I dette lønnsoppgjøret satset vi på å få oppjustert minstelønnssatsene, og det har vi fått til. Høyeste minstelønnssats er økt med 5,80 kroner i timen, og samtlige andre satser er justert opp med 3 prosent. Det er vanlig for denne overenskomsten at høyeste sats får et kronetillegg og at de andre satsene får et prosenttillegg, sier HK-leder Trine Lise Sundnes til HK-Nytt. Hun har ledet forhandlingene på vegne av rundt 9.100 kontoransatte som er omfattet av denne tariffavtalen, Standardoverenskomsten mellom HK og NHO.

Mer lokalt

Standardoverenskomsten er en minstelønnsavtale, som innebærer at de ansatte skal lønnes utover satsene. Det ordnes gjennom lokale lønnsforhandlinger. Når man ser på statistikken, ligger gjennomsnittslønna i Standardoverenskomsten på 120 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Noen grupper drar opp snittet.

– Vi har derfor konsentrert oss om å heve minstelønna i avtalen. Resultatet har en klassisk lavlønnsprofil, sier Sundnes.

Hun forteller til HK-Nytt at mange klubber som omfattes av Standardoverenskomsten benytter seg av den lokale forhandlingsretten, men hun minner samtidig om at alle må gjøre det.

– Vi er nødt til å fylle det lokale rommet. Det er de ansatte som skaper verdiene i den enkelte bedrift og det er gjennom de lokale forhandlingene at de kan få sin rettmessige del av kaka. Dette vil vi følge opp, avtalen gir klubbene rett til bistand fra HK sentralt om det trengs, påpeker Sundnes.

Utvalgsarbeid

Hovedtariffoppgjør er mer enn penger. HK og NHO har også blitt enige om å sette ned to utvalg som skal jobbe fram til neste tariffoppgjør. Det ene utvalget skal gjennomgå lønnsstatistikken for dette tariffområdet. Det andre utvalget skal se nærmere på selve avtalen og komme med forslag til modernisering som både skal ivareta den lokale medbestemmelsen og arbeidsgivernes behov for fleksibilitet.

Medlemmene bestemmer

– Alt i alt er jeg fornøyd med at vi kom fram til en forhandlingsløsning. Det var litt tautrekking underveis, men ikke mer enn vi kunne håndtere. Nok et stort HK-område er ferdig forhandlet, og nå er det opp til medlemmene å si om dette var et bra nok resultat, sier Trine Lise Sundnes.

Resultatet av forhandlingene skal nå til uravstemning blant medlemmene. Fristen for å svare ja eller nei er satt til 7. juni.

03.05.2016
22:35
03.05.2016 22:35

Mest lest