LØNNA OPP: HKs medlemmer i mediebransjen kan se fram til økt lønn etter at ny tariffavtale er i boks.

LØNNA OPP: HKs medlemmer i mediebransjen kan se fram til økt lønn etter at ny tariffavtale er i boks.

Sissel M. Rasmussen

Mediebransjen:

Minstelønna opp 5,80 i timen

Økt lønn og mer penger til skolering. Det er hovedresultatet etter forhandlinger om ny tariffavtale for de kontoransatte i mediebransjen.
31.05.2016
14:13
31.05.2016 14:13

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor og Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) trengte bare én dag på å bli enige om en ny tariffavtale for HKs rundt 500 medlemmer i bransjen.

Mer i lønn

HKs forhandlingsleder, Bjørn Mietinen, mener det viktigste resultatet er justeringen av høyeste minstelønnssats med 5,80 kroner i timen. De øvrige trinnene ble justert med 3 prosent. Tilleggene gis fra 1. april.

– Det var viktig for oss at det høyeste lønnstrinnet fikk mest, siden det er her de fleste av våre medlemmer ligger, sier han.

I tillegg ble partene enige om et såkalt justeringstillegg på 2.000 kroner per HK-medlem.

– Dette skal brukes til å jevne ut eventuelle lønnsskjevheter lokalt, dersom noen har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Det er de tillitsvalgte og ledelsen lokalt som skal drøfte lokale justeringer. Tillegget kan også gis som et flatt tillegg til alle, forklarer Mietinen.

Det vil i så fall gi litt over en krone i tillegg til alle i dette området, hvor det i år ikke ble gitt generelt tillegg i de sentrale forhandlingene.

Mer til kompetanse

I Medieoverenskomsten er det en bestemmelse om at det skal settes av et årlig beløp til kompetanseheving for de ansatte. Partene ble i forhandlingene enige om å øke dette fra 1.000 til 1.300 kroner per ansatt. Bjørn Mietinen synes det er bra at det prioriteres kompetansetiltak i en bransje som stadig er i utvikling. Han er også glad for at det ble satt ned et utvalg, hvor arbeidstakere og arbeidsgivere skal se nærmere på de utfordringene mediebransjen står midt oppi.

– Bransjen opplever en stadig større konkurranse, blant annet også fra Facebook og Google. Vi må se på om våre medlemmer har riktig kompetanse til å møte denne konkurransen, sier han.

Skryter av motparten

Ifølge Mietinen gikk forhandlingene med MBL knirkefritt. Det skyldes blant annet at denne tariffavtalen på mange punkter følger bestemmelsene i Standardoverenskomsten som HK har med NHO. Den ble ferdigforhandlet tidligere denne måneden. Men HKs forhandlingsleder mener også at en konstruktiv motpart gjorde at det var lett å bli enige.

– MBL er en ryddig, positiv og løsningsorientert arbeidsgiverforening innenfor NHO. Det setter vi pris på, sier han.

– Ut fra en helhetlig betraktning, er jeg fornøyd med resultatet etter forhandlingene. Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet, sier Bjørn Mietinen til HK-Nytt.

Om de følger rådet, får vi svar på 22. juni. Det er fristen for uravstemningen over denne avtalerevisjonen.

31.05.2016
14:13
31.05.2016 14:13