FERDIGE FØR FRISTEN: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen er glade for at mellomoppgjøret er i land.

FERDIGE FØR FRISTEN: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen er glade for at mellomoppgjøret er i land.

Mellomoppgjøret er i havn

Torsdag kveld ble LO og NHO enige om en løsning i mellomoppgjøret, uten et generelt tillegg. Partene er enige om at rammen for oppgjøret er 2,7 prosent.
27.03.2015
08:44
27.08.2015 20:00

torgny@lomedia.no

Både LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund var godt fornøyde da de hadde rodd i land årets mellomoppgjør.

Det blir gitt 0 prosent i generelt tillegg, men de regner med 1,0 i overheng, 1,4 prosent glidning og 0,3 prosent er lavlønnstillegg.

Til sammen skal dette gi en lønnsvekst i 2015 på 2,7 prosent. 

Reallønnsvekst

Hvis dette slår inn vil det føre til reallønnsvekst, med noen promiller. Til sammenligning var lønnsveksten i 2014 3,3 prosent.

Partene var svært fornøyd med at de har nådd et resultat gjennom forhandlinger og ikke trengte å bruke Riksmekler for å finne fram til en løsning.

Kvinneprofil

Kristiansen mente at det var en god kvinneprofil på oppgjøret. 50 prosent av alle kvinnene i LO-NHO-området får 1,75 kroner i timen i lavlønnstillegg.

Både Skogen Lund og Kristiansen mener at det billigste lønnsoppgjøret siden 1993 er et godt bidrag til å redde norske arbeidsplasser.

Til og med NHO Service' sjef, Petter Furulund, var fornøyd: Det har hans medlemmer som må betale ut 1,75 kroner i lavlønnstillegg. Dette tillegget gis til alle overenskomster med en gjennomsnittsfortjeneste på under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Brev til regjeringa

I tillegg til selve oppgjøret har LO og NHO blitt enige om å skrive et brev til regjeringa om permitteringsregelen. Regjeringa endret disse reglene fra 1. januar 2014, og både LO og NHO har protestert siden. 

Ifølge Gerd Kristiansen har regjeringa sendt positive signaler, de kommer til å endre permitteringsreglene, kanskje allerede fra revidert nasjonalbudsjett som kommer rett over påske.

27.03.2015
08:44
27.08.2015 20:00

Mest lest