FERDIG: Forhandlingsleder Christopher Beckham er svært fornøyd med resultatet  i luftfartsoppgjøret. Nå skal medlemmene si sitt.

FERDIG: Forhandlingsleder Christopher Beckham er svært fornøyd med resultatet i luftfartsoppgjøret. Nå skal medlemmene si sitt.

Martin Guttormsen Slørdal

Luftfartsavtalen i boks

HK og NHO fikk i natt til en forhandlingsløsning i tariffoppgjøret for ansatte i luftfarten.
18.06.2014
11:20
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I natt signerte partene en revidert utgave av luftfartsoverenskomsten.

Rent økonomisk ser det slik ut i protokollen: Alle får et generelt tillegg på 75 øre i timen, slik frontfagene oppnådde. Minstelønnssatsene økes med 3,5 prosent, inkludert det generelle tillegget.

Ansiennitet

I tillegg vil alle som har jobbet i bransjen i mer enn fem år, få ytterligere én krone i timen. Ansiennitet er et helt nytt element i denne avtalen. HK og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart er også enige om at alle nyansatte skal få godskrevet lønnsansiennitet fra andre bedrifter i bransjen. Det er en forbedring forhandlingsleder Christopher Beckham er svært glad for.

Skifttillegget har gått opp med 5 kroner i timen, det er nå på 74 kroner per såkalt time.

– Vi er svært godt fornøyd med dette oppgjøret. Veldig mange av medlemmene våre vil få både ansiennitetstillegget og nyte godt av det økte skifttillegget, sier Beckham.

– At medlemmene nå får godskrevet ansiennitet fra andre bedrifter i bransjen er også svært viktig. Fram til nå har vi sett mange eksempler på at folk ikke har fått godskrevet erfaring fra andre bedrifter, sier han.

Ikke innfridd

Handel og Kontors krav om at bedriftene skal forskuttere sykepenger i stedet for at de ansatte skal vente på utbetaling fra Nav, ble ikke innfridd. Heller ikke kravet om egen lønnssatser i bedriftene ble partene enige om.

– Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for, men totalt er dette oppgjøret godt, sier Beckham.

Enstemmig anbefalt

HK og NHO ble altså enige om dette oppgjøret i forhandlinger, og slapp å ta turen til Riksmekleren. Det er 16 år siden sist at disse to partene klarte å bli enige uten assistanse.

Resultatet av forhandlingene skal nå ut til medlemmene på uravstemning. 800 HK-medlemmer er omfattet av dette oppgjøret.

Lokale forhandlinger

I løpet av kort tid skal de tillitsvalgte i bedriftene møte sine arbeidsgivere i lokale forhandlinger. HK og NHO Luftfart har allerede hatt en dialog om prioriteringene der.

– Vi anmoder partene om å gi uttelling til de som har ansiennitet og lang erfaring. Hvis medlemmene våre skal bli værende i yrket, må de få uttelling for kompetansen de har opparbeidet seg, sier Beckham.

18.06.2014
11:20
27.08.2015 20:00

Mest lest