FINANS: Startskuddet har gått for oppgjøret i finanssektoren. Peggy Hessen Følsvik (t.h.) leder delegasjonen til LO Finans. De forhandler mot Finans Norge, ledet av direktør Runa Kerr.

FINANS: Startskuddet har gått for oppgjøret i finanssektoren. Peggy Hessen Følsvik (t.h.) leder delegasjonen til LO Finans. De forhandler mot Finans Norge, ledet av direktør Runa Kerr.

Morten Hansen

LO vil ha kvinneoppgjør i finanssektoren

I tariffoppgjøret for finanssektoren fremmer LO nok en gang krav om at kvinnene må ses ekstra til.
19.04.2018
13:39
19.04.2018 13:39

hk-nytt@lomedia.no

– Vi vet jo at det fortsatt er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i denne næringen. Derfor er det viktig med en god kvinneprofil, sier forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

Hun hadde onsdag følge av en delegasjon fra Handel og Kontor og Postkom for å overlevere krav til Finans Norge. De to forbundene har til sammen rundt 2.000 medlemmer som jobber innen bank og finans. Finansforbundet i YS, som forhandler parallelt med dem, representerer i denne sammenhengen i overkant av 20.000 medlemmer.

LES OGSÅ: Aviator-ansatte på Torp vant fram - nå får de jobben tilbake

Likelønn tema over tid

Finansbransjen har lenge ligget dårlig an på statistikker over likelønn. I 2016 startet derfor et utvalgsarbeid mellom partene for å finne løsninger, men ifølge Hessen Følsvik kom de ikke helt i mål.

– Nei, det ble ikke helt slik vi ønsket. Forbundene våre har lagt til noen kommentarer til den endelige protokollen, på punkter der de er uenige med flertallet.

Mye av løsningen, slik LO Finans ser det, ligger i å la en større andel av lønnsoppgjøret fordeles sentralt

– Vi mener at jo mer vi klarer å få til av sentral lønnsdannelse, jo bedre er det. Det vil bidra godt i likelønnsspørsmålet også, så det kommer vi til å stå sterkt på, sier Peggy Hessen Følsvik.

Finansnæringens likelønnsrapport er for lite ambisiøs på kvinnenes vegne, mener LO-representantene

AFP og slitertillegg

Med seg til forhandlingsbordet har delegasjonen retningslinjene fra LOs representantskap, som blant annet handler om å sørge for en generell lønnsøkning.

De har også med seg resultatet fra oppgjøret mellom LO og NHO når det gjelder AFP, pensjon og tetting av utilsiktede hull i pensjonsordningene.

– Vi vil også fremme krav om slitertillegg. Finans Norge er ikke medlem av sluttvederlagsordningen, så i denne bransjen må det finansieres på en annen måte, påpeker Hessen Følsvik.

Et annet krav som er spesifikt for dette tariffområdet, gjelder omfangsparagrafen; retten til å kreve tariffavtale.

– Dagens bestemmelse er veldig begrensende!

Mens Finansforbundet bare trenger å ha ett medlem hos en arbeidsgiver som er medlem av Finans Norge for å inngå tariffavtale, må LO gjennom en særskilt godkjenningsprosess.

LO Finans mener alle forbund bør ha de samme betingelsene.

Lønnstillegg

Fra Finansforbundet (YS) fremheves økt kjøpekraft som det viktigste kravet fra medlemmene.

– I de sentrale forhandlingene vil vi kreve et generelt lønnstillegg som både tar hensyn til føringene fra rammen i frontfaget og verdiskapningen i finansnæringen, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman på deres egen nettside.

Andre kravområder fra forbundet er justeringer i lønnssystemet, likelønn, bedriftenes forpliktelser til kompetanseutvikling, og sikring av midlertidig ansatte.

Fra motparten, Finans Norge, legges det vekt på at det er behov for endringer i avtaleverket.

– De store endringene næringen gjennomgår, krever at partene også ser på tilpasninger i avtaleverket, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

19.04.2018
13:39
19.04.2018 13:39