ENIGE MED VIRKE: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik (i midten) ledet forhandlingene med Virke sammen med blant andre forbundsleder Trine Lise Sundnes i HK. Til venstre Geir Høibråten  fra LOs forhandlingsavdeling.

ENIGE MED VIRKE: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik (i midten) ledet forhandlingene med Virke sammen med blant andre forbundsleder Trine Lise Sundnes i HK. Til venstre Geir Høibråten fra LOs forhandlingsavdeling.

Martin Guttormsen Slørdal

LO og Virke enige om lønnsøkning og bedre pensjon

Økt kjøpekraft, lavlønnstillegg og slitertillegg. Det er hovedresultatet i lønnsoppgjøret for de ansatte i handels- og servicebransjen.
26.04.2018
18:42
26.04.2018 19:26

eva.ler.nilsen@lomedia.no

En dag før fristen og uten nattarbeid: LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke signerte torsdag ettermiddag forhandlingsprotokollen i årets lønnsoppgjør. Resultatet er, ifølge partene, økt kjøpekraft til alle, ekstra til lavlønte og en bedre AFP-ordning. Den økonomiske ramma er på 2,8 prosent, lik den fra meklingsresultatet mellom LO og NHO; partene som var først ut i årets lønnsforhandlinger.

Oppgjøret mellom LO og Virke gjelder rundt 16.000 LO-medlemmer i handels- og servicenæringen. Totalt 18 tariffavtaler er forhandlet i løpet av den siste uka. Landsoverenskomsten mellom HK og Virke og Grossistoverenskomsten mellom Transportarbeiderforbundet og Virke er de største.

Ulikt kronetillegg

HK-Nytt får opplyst at det ikke gis et likt generelt tillegg og lavlønnstillegg til alle avtalene i dette oppgjøret. Det er ulike innretninger på kronetilleggene, avhengig av blant annet tillegg som allerede er gitt som resultat av garantilønnsbestemmelser i tariffavtalene. Protokollene var ikke gjort tilgjengelige da denne saken ble publisert, men ifølge informasjon på Virkes nettside gis det et generelt tillegg på 1,30 kroner i timen og et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen (det siste til avtaler som gjennomsnittlig ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn) til alle Virke-avtalene bortsett fra Landsoverenskomsten (og tilsvarende avtaler) med HK og Grossistoverenskomsten med NTF. Grunnen til det, er at disse avtalene har økt garantilønna fra 1. februar, og at disse tilleggene er regnet inn i ramma. Det gis altså ikke ytterligere lønnstillegg i disse avtalene.

LES OM GARANTILØNNA HER: HK-medlemmene får over 13.000 kroner mer i året

HK: Har tatt ut ramma

HK-leder Trine Lise Sundnes sier i en kommentar at hun er fornøyd med det resultatet som foreligger.

– De største overenskomstene våre i Virke-området har allerede tatt ut den økonomiske ramma gjennom årets garantilønnsordning, og vel så det. Derfor er det kun Bensinstasjonsoverenskomsten som utløser et generelt tillegg og et lavlønnstillegg, sier Sundnes.

Hun oppfordrer tillitsvalgte til å starte forberedelsene til de lokale forhandlingene og ta ut flere tillegg gjennom disse.

HK har lagt ut informasjon om nye tillegg og minstelønnssatser. Det finner du her.

LO: Solid løft

LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik sier til HK-Nytt at hun er tilfreds med å ha kommet i mål med disse forhandlingene.

– Vi er fornøyd med oppgjøret, som er i tråd med frontfaget. Vi har sikret medlemmene økt kjøpekraft, og fått til et solid løft for de lavest lønte, sier Følsvik.

Partene er også enige om å slutte seg til det LO og NHO ble enige om når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

– Det betyr at vi har tettet hull som finnes i dagens ordning, og vi har sikret sliterne en egen ytelse, sier Følsvik.

Det siste, «slitertillegget», betyr et årlig påslag til de som går av med pensjon når de er 62, 63 eller 64 år, og som ikke klarer å jobbe ved siden av.

I tillegg skal altså AFP-ordningen utredes med tanke på å gjøre tidligpensjonsordningen mer forutsigbar og rettferdig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORNØYD: Inger Lise Blyverket i Virke er glad for at resultatet er tilpasset deres avtaler for handels- og servicebransjen.

FORNØYD: Inger Lise Blyverket i Virke er glad for at resultatet er tilpasset deres avtaler for handels- og servicebransjen.

Martin Guttormsen Slørdal

Virke: Glad det ikke ble blåkopi

– Vi har greid å gjennomføre et oppgjør som både er samordnet, og som har hatt rom for forbundsvise tilpasninger. Konstruktive forhandlinger har ført oss i mål, sier forhandlingsleder Inger Lise Blyverket i Virke.

Hun er glad for at de ikke fikk en blåkopi av meklingsprotokollen fra LO/NHO-oppgjøret, men at resultatet er tilpasset deres avtaler og bransjer.

– Resultatet, med ramma på 2,8 prosent, er i tråd med LO/NHO-resultatet. Det har gitt en moderat lønnsøkning og reallønnsvekst. Vi er lojale mot frontfaget, men jeg er samtidig glad for at vi har fått til resultater som er tilpasset våre avtaler, sier hun til HK-Nytt.

Blyverket forteller at partene har brukt lite tid på å diskutere AFP i forhandlingene. Det ble tidlig klart at de ville tilslutte seg AFP-løsningen fra LO/NHO-resultatet.

– Jeg er glad for at AFP nå skal utredes videre, og ser fram til å delta i det arbeidet. Vi må få på plass en AFP som vil øke oppslutningen om tariffavtaler og AFP, sier Virke-direktøren.

Medlemmene bestemmer

Forhandlingsresultatet skal nå ut til såkalt uravstemning blant medlemmene som er omfattet av disse tariffavtalene. Fristen for å stemme ja eller nei til det som er forhandlet fram, er satt til 30. mai. Følgende LO-forbund har avtaler med Virke: HK, Transportarbeiderforbundet, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NTL, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet.

26.04.2018
18:42
26.04.2018 19:26