SATSER PÅ Å KOMME I MÅL: Både LOs forandlingsleder Tor-Arne Solbakken (t.v) og Samfos forhandlingsleder Torgeir Kroken (i midten) satser på et smidig og greit lønnsoppgjør i år.

SATSER PÅ Å KOMME I MÅL: Både LOs forandlingsleder Tor-Arne Solbakken (t.v) og Samfos forhandlingsleder Torgeir Kroken (i midten) satser på et smidig og greit lønnsoppgjør i år.

Sissel M. Rasmussen

Tariffoppgjør for de ansatte i kooperasjonen:

LO og Samfo i gang med årets lønnsoppgjør

Forventer det samme som andre har fått.
28.03.2017
14:50
26.04.2017 16:46

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tirsdag ettermiddag møttes LO og arbeidsgiverorganisasjonen Samfo til årets lønnsforhandlinger. Begge parter forventer at oppgjøret blir en slags kopi av det LO har blitt enige med NHO og Virke om tidlige denne måneden.

– Vi skal følge opp resultatet fra frontfaget og forhandlingene med Virke, sier LO-delegasjonens forhandlingsleder, Tor-Arne Solbakken, til HK-Nytt rett før forhandlingene starter.

Dette lønnsoppgjøret omfatter ansatte i Coop og andre kooperative bedrifter.

Generelt tillegg og garantilønn

I forhandlingene mellom LO og NHO ble de enige om et generelt lønnstillegg til alle på 50 øre i timen. I tillegg ble de enige om et lavlønnstillegg på ytterligere 1,50 kroner i timen. Dette tillegget gis til alle som er omfattet av en tariffavtale med et gjennomsnittlig lønnsnivå tilsvarende 90 prosent av industriarbeiderlønn.

I forhandlingene med Virke fikk noen 50-øringen, andre fikk to kroner, mens ansatte i varehandelen fikk 2,75 kroner mer i timen. Det siste skyldes den årlige justeringen av garantilønna i avtalen mellom Virke og HK. Den skjer hver 1. februar. HK har en tilsvarende garantilønnsbestemmelse i landsoverenskomsten med Samfo.

LES OGSÅ: Alle får 1.000 kroner i lønnstillegg, lavlønte får 4.000 kroner

LES OGSÅ: Varehandelsansatte fikk 5.300 kroner i lønnstillegg

Mange avtaler

Det er en rekke overenskomster som ligger på bordet i forhandlingene mellom LO og Samfo. I tillegg til HK sine, har også EL og IT Forbundet, Fagforbundet, FLT, NNN og Arbeidsmandsforbundet avtaler som skal justeres. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det bare forhandles om penger. Oppgjøret er samordnet fra LO sin side, det betyr at LO og LO-forbundene stiller med en felles delegasjon som forhandler om alle avtalene under ett.

LES OGSÅ: Gikk opp 100.000 kroner i lønn med tariffavtale

Vil unngå mekling

Det er satt av to dager til forhandlingene. HK-leder Trine Lise Sundnes tror det blir et greit lønnsoppgjør, men tør ikke spå utfallet på forhånd.

– Vi har tradisjonelt brukt litt kortere tid på oppgjørene med Samfo enn med for eksempel Virke, men man vet jo ikke. For fire år siden endte vi i mekling, sier hun.

Samfo-direktør og forhandlingsleder Torgeir Kroken kan love at de ikke sikter seg inn mot en ny meklingsrunde.

– Nei, det har vi ingen ambisjoner om, sier han til HK-Nytt.

Kroken tror derimot at lønnsoppgjøret med LO vil gå ryddig og greit for seg.

– Rammene er jo lagt av frontfaget i første omgang. Samtidig vil også oppgjøret mellom LO og Virke selvfølgelig påvirke oss, sier han.

LES OGSÅ: Sjekk om du får lønn på de bevegelige helligdagene

28.03.2017
14:50
26.04.2017 16:46

Mest lest