I GANG: Forhandlingslederne Peggy Hessen Følsvik i LO og Inger Lise Blyverket i Virke utvekslet fredag kravene i årets lønnsoppgjør. Nå har de en uke på seg til å bli enige.

I GANG: Forhandlingslederne Peggy Hessen Følsvik i LO og Inger Lise Blyverket i Virke utvekslet fredag kravene i årets lønnsoppgjør. Nå har de en uke på seg til å bli enige.

Martin Guttormsen Slørdal

LO krever økt lønn og bedre pensjon for handel-, service- og lageransatte

Lønnsoppgjøret mellom LO og Virke er i gang.
20.04.2018
12:49
22.04.2018 19:29

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fredag møttes LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke til første forhandlingsdag i årets lønnsoppgjør. I løpet av den kommende uka skal partene forhandle om generelle bestemmelser og revidere totalt 18 tariffavtaler mellom Virke og følgende LO-forbund: HK, Transportarbeiderforbundet, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NTL, Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet.

LES OGSÅ: Power-ansatte ut i streik for tariffavtale

Ramma er lagt

Forhandlingene med Virke er samordnet på LO-siden, og det er resultatet fra frontfagsforhandlingene mellom LO og NHO som i all hovedsak vil danne mal for hva som skal diskuteres mellom partene. LO og NHO ble som kjent enige om generelt lønnstillegg til alle, lavlønnstillegg til de som tjener minst, tetting av to «hull» i AFP-ordningen, et eget slitertillegg i AFP-ordningen og at framtidig avtalefestet pensjon (AFP) skal utredes.

– Det er ikke ofte LO forhandler samlet, men i år gjør vi det fordi pensjon er så viktig. Resultatet fra frontfagsforhandlingene legger grunnlag for våre krav til dere, og jeg håper at vi får til tilsvarende gode løsninger, sa LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik da hun overleverte LO-kravene til Virkes forhandlingsleder Inger Lise Blyverket.

(Saken fortsetter under bildet)

SAMORDNET: LO leder forhandlingene med Virke. Det er totalt 18 tariffavtaler med sju LO-forbund som skal forhandles. Til høyre: HK-leder Trine Lise Sundnes.

SAMORDNET: LO leder forhandlingene med Virke. Det er totalt 18 tariffavtaler med sju LO-forbund som skal forhandles. Til høyre: HK-leder Trine Lise Sundnes.

Martin Guttormsen Slørdal

Glad for utredning

Inger Lise Blyverket er enig i at frontfaget danner mal.

– Resultatet fra LO og NHO har stor betydning for disse forhandlingene, sier hun.

Blyverket er glad for at partene skal se på hvordan AFP skal innrettes i framtida.

– Slik ordningen er nå, svekker den oppslutningen om det organiserte arbeidslivet. Vi ser fram til at ordningen skal gi bedre sammenheng mellom opptjening og ytelse. Det vil øke både arbeidsgiveres og ansattes verdsetting av pensjonsordningen, også i våre områder, sier hun.

Virke-direktøren påpeker at et samordnet oppgjør som årets oppgjør ikke gir partene den samme muligheten til en grundig gjennomgang av stort og smått i de ulike tariffavtalene, slik de pleier. Hun håper at partene etter oppgjøret, i fredstid, har avtalt hvordan de kan jobbe videre for å forbedre avtalene der det trengs.

Garantilønna kan komplisere

Den økonomiske ramma fra LO/NHO-oppgjøret er på 2,8 prosent. I avtalene som Virke har med HK og Transportarbeiderforbundet finnes det garantilønnsbestemmelser som innebærer en lønnsjustering hver 1. februar. Hvordan disse vil slå ut på den totale ramma, ville de ikke spå om ved forhandlingsstarten, men både Blyverket og Følsvik antyder at det kan by på utfordringer.

– Garantilønnsjusteringene teller med i den økonomiske ramma og det påvirker selvsagt handlingsrommet, sier Blyverket.

– Dette kan gi oss en utfordring med tanke på ramma, men det er for tidlig å si i dag, sier Følsvik.

(Saken fortsetter under bildet)

AFP-ENIGHET: Virke-direktør Inger Lise Blyverket er glad for at AFP-ordningen skal revideres.

AFP-ENIGHET: Virke-direktør Inger Lise Blyverket er glad for at AFP-ordningen skal revideres.

Martin Guttormsen Slørdal

En uke til disposisjon

I dag, fredag, diskuterer LO og Virke hverandres hovedkrav. På mandag og tirsdag skal de ulike forbundene og Virke forhandle sine respektive avtaler, de såkalte forbundsvise tilpasningsforhandlingene. Partene skal etter planen være ferdig med alt fredag 27. april.

20.04.2018
12:49
22.04.2018 19:29

Mest lest