Fagforbundets leder Mette Nord er svært utålmodig når det gjelder utviklingen av likelønn.

Fagforbundets leder Mette Nord er svært utålmodig når det gjelder utviklingen av likelønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Lønnsoppgjøret i 2019:

LO krever økt kjøpekraft og likelønn

LOs fremste tillitsvalgte er samstemte i kravet om økt reallønn, og mange grupper er misfornøyd med lønnsutviklingen.
19.02.2019
14:35
10.04.2019 20:37

torgny@lomedia.no

Økt kjøpekraft til alle er LOs hovedkrav til årets lønnsoppgjør. LO vil at oppgjøret skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene. Sistnevnte er en automatisk justering av lønna.

Kravene er slått fast i LOs såkalte tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt av LOs representantskap tirsdag. Der heter det at norsk økonomi er innen i en moderat konjunkturoppgang, og at dette bør gi grunnlaget for en reallønnsøkning.

FIKK DU MED DEG DENNE?: – Folk på arbeidstrening tar timer fra deltidsansatte som vil jobbe mer

Beskjedne 0,1 prosent

Det er tydelig utålmodighet å spore etter at fjorårets reallønnsvekst var på beskjedne 0,1 prosent, og LO har vist moderasjon ved de siste oppgjørene.

Et viktig tema i debatten etter LO-lederens innledning var likelønn. Mette Nord, leder i Fagforbundet var svært utålmodig. Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt fram mandag, viser at kvinner i heltidsstillinger tjener bare 88,5 prosent av det menn gjør.

– Det går alt for seint å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sa hun. Hun viste også til at det er ikke sikkert at statistikken viser hele bildet.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Bare penger

Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det bare skal forhandles om penger, og at LO-forbundene sender en felles delegasjon til forhandlingsbordet.

Nå tar eierne mer av verdiskapninga: Arbeidsfolk må få en større del av kaka, krever LO-lederen

19.02.2019
14:35
10.04.2019 20:37