KAMPKLARE: HK-medlemmene Knut Robertsen og Heidi Lindrupsen er klare til å  streike lenge for å få på plass tariffavtale hos Troms Kjøkken AS.

KAMPKLARE: HK-medlemmene Knut Robertsen og Heidi Lindrupsen er klare til å streike lenge for å få på plass tariffavtale hos Troms Kjøkken AS.

Martin G. Slørdal

Troms Kjøkken AS nekter å undertegne tariffavtale med Handel og Kontor:

Knut og Heidi streiker for minstelønn og ordna arbeidsforhold

– Vi tar kampen for tariffavtale, om den så blir langvarig, sier de.
04.02.2019
13:40
10.04.2019 20:37

martin.slordal@lomedia.no

– Vi ønsker minstelønn og AFP-rettigheter. Lønna vi har i dag er langt under tariff og den har stått stille lenge. I dag er det opp til hver enkelt ansatt å forhandle sin egen lønn, sier Heidi Lindrupsen.

Hun er en de fire HK-medlemmene som fra mandag morgen gikk ut i streik etter at forrige ukes meklingsmøte mellom HK og Troms Kjøkken as ikke førte fram. HK har krevd tariffavtale ved kjøkkenbedriften i Tromsø, men ledelsen vil ikke undertegne.

Kritiske til prestasjonsbonus

Sikkerhet for lønn er et av hovedmotivene de ansatte har for å kreve tariffavtale. Ifølge de streikende har de ansatte i dag en fastlønn på 30.000 kroner i måneden. Med en tariffavtale vil de være garantert en minstelønn på 32.495 kroner hver måned.

De ansatte er også kritiske til bedriftens praksis med prestasjonsbonus, som selgerne får på toppen av fastlønna på 30.000 kroner.

HK-medlem Knut Robertsen sier til HK-Nytt at de sitter igjen med 0,5 prosent i bonus etter et kjøkkensalg på over 25.000 kroner. Det synes han er en veldig dårlig avtale.

Heidi Lindrupsen er heller ikke glad i prestasjonslønna i bedriften. Hun hevder at de ansatte risikerer å tape bonuslønn hvis de gjør en feil med en ordre.

– Hvis vi har bestilt noe feil så er det vi ansatte som må dekke dette fra bonuslønna vår. De ansatte må ta den økonomiske byrden. Dette er ikke riktig. Dette er noe arbeidsgiver burde tatt ansvar for, sier Lindrupsen til HK-Nytt.

Hun ønsker seg ordna forhold på arbeidsplassen sin og er klar for å ta kampen.

KRITISK: Regionsekretær Marius Nilsen i HK region Nord-Norge mener det burde være unødvendig å streike for en tariffavtale i 2019.

KRITISK: Regionsekretær Marius Nilsen i HK region Nord-Norge mener det burde være unødvendig å streike for en tariffavtale i 2019.

Martin G. Slørdal

Uttalelse fra arbeidsgiver

Lene Kastnes er daglig leder og medeier i Troms Kjøkken as. Da HK-Nytt stilte henne spørsmål om streiken og hvorfor hun ikke har undertegnet tariffavtalen, viste hun til følgende uttalelse fra bedriften:

«Et fåtall av de ansatte ønsker å endre fra en prestasjonsbetinget lønn til en annen modell. De har sagt nei til en ny revidert avtale som er bedre for alle enn det tariffavtalen vil være. At de ikke ønsker å gå over til denne er uforstående for oss».

Regionsekretær Marius Nilsen i HK region Nord-Norge bistår de streikende i Tromsø. Han mener at det burde være unødvendig å måtte streike for en tariffavtale. Nilsen synes dessuten ikke uttalelsen til daglig leder Kastnes henger på greip.

– Hvis de har blitt tilbudt en bedre avtale enn tariffavtalen, burde det vært uproblematisk å inngå en tariffavtale, sier Marius Nilsen.

HK-nestleder: Forferdelig

HK-nestleder Christopher Beckham var innom streikevaktene i Tromsø på morgenkvisten. Han er ikke imponert over arbeidsgiveren i Troms Kjøkken as.

– Det er forferdelig at HK-medlemmer må ut på gata for å streike for tariffavtale i 2019. En tariffavtale er en grunnleggende rettighet i arbeidslivet, sier han.

Beckham mener arbeidsgiver tydeligvis ikke har forstått at en tariffavtale er en nøkkel til lokalt samarbeid og utvikling av arbeidsplassen.

– Jeg håper at arbeidsgiver tenker seg om og ombestemmer seg raskt. Gi HK-medlemmene en tariffavtale, er nestlederens oppfordring.

STØTTE FRA HK-LEDELSEN: HK-nestleder Christopher Beckham var innom de streikende med nye streikevester og oppmuntrende ord.

STØTTE FRA HK-LEDELSEN: HK-nestleder Christopher Beckham var innom de streikende med nye streikevester og oppmuntrende ord.

Martin G. Slørdal

04.02.2019
13:40
10.04.2019 20:37