FELLES SAK: HK-leder Trine Lise Sundnes mener hele LO må samordne seg om pensjonskravet i tariffoppgjøret til våren.

FELLES SAK: HK-leder Trine Lise Sundnes mener hele LO må samordne seg om pensjonskravet i tariffoppgjøret til våren.

Martin Guttormsen Slørdal

HK vil løse pensjonsfloken i flokk

Et økonomisk moderat lønnsoppgjør gir mulighet til å få tjenestepensjoner inn i tariffavtalen, mener Handel og Kontor, som vil ha et samordnet tariffoppgjør.
15.01.2016
13:41
15.01.2016 13:41

lene.svenning@lomedia.no

HK representantskap vedtok fredag sin tariffpolitikk for 2016. I uttalelsen tegnes det opp et bilde av norsk økonomi som ikke legger grunnlag for de største lønnstilleggene. Økende arbeidsløshet, svak krone og lav oljepris får HK til å moderere sine lønnskrav i år. Forbundet understreker imidlertid at kjøpekraften må opprettholdes, og at også årets lønnsoppgjør bør ha en lavlønnsprofil.

– Det kommer ikke til å regne penger over oss i dette oppgjøret. Vi må ha en realistisk tilnærming til hva vi kan forvente. Men det gir også åpning til å gjøre noe med prinsippene, sa Trine Lise Sundnes til representantskapet.

Pensjonsutredninger

For Handel og Kontor mener tiden er inne for å få tjenestepensjonene inn i tariffavtalene, slik at også arbeidstakerne får innflytelse over dem. I dag er det arbeidsgiverne som bestemmer om ordningene skal være bedre enn det loven setter som minstekrav.

I lønnsoppgjøret for to år siden ble HK enige med både Virke og Samfo om å utrede dagens tjenestepensjonsordninger, slik Fellesforbundet ble enig med arbeidsgiverforeningen Norsk Industri om. HK og Virkes utredning vil bli offentliggjort onsdag 20. januar.

Vil forbedre pensjonsvilkårene

HK vil ikke bare tariffeste dagens ordninger, men også «tette hullene» i tjenestepensjonene. I dag gis det ikke pensjonsoppsparing for arbeidsforhold som varer mindre enn et år, det spares heller ikke til personer under 20 år eller til personer som har mindre enn 20 prosent stilling. Dette vil HK endre.

Samordning må til

For å få til endringer i tjenestepensjonsordningene, må LO-forbundene møte arbeidsgiverne sammen, mener HK. Så langt er det bare EL & IT Forbundet som har signalisert det samme. Fellesforbundet har signalisert at de i utgangspunktet ønsker et forbundsvist oppgjør, hvor de som frontfag forhandler med arbeidsgiverne først.

Slett ikke alle forbund har tatt stilling til hvilken oppgjørsform de foretrekker. Det er LOs representantskap 23. februar som vil avgjøre dette.

– En eller annen form for samordning må det bli. Tariffesting av pensjonene er et viktig prinsipp som hele fagbevegelsen har felles interesse av, sier HK-leder Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

Prinsippene først

Sundnes har imidlertid ikke tro på at alle krav som handler om tjenestepensjon vil bli løst under årets tariffoppgjør.

– Vi løser ikke hele pensjonsfloken på ett tariffoppgjør, men vi må kunne knesette prinsippet om medbestemmelse og tariffesting i år. Og så må vi mene noe om å tette hullene i tjenestepensjonene ved dette tariffoppgjøret, sier hun.

Sundnes er ikke fremmed for å ta medlemmene ut i streik for å få gjennomslag for pensjonskravene.

– Våre bransjeråd er entydige i sine tilbakemeldinger; pensjon er førsteprioritet. Det betyr at medlemmene er konfliktvillige, sier hun.

15.01.2016
13:41
15.01.2016 13:41