FÅR FØLGE: De streikende i Stjørdal får følge av nye kolleger på mandag.

FÅR FØLGE: De streikende i Stjørdal får følge av nye kolleger på mandag.

Lene Svenning

HK tar ut flere i streik

Fra mandag legger nye 67 butikkmedarbeidere ned arbeidet.
10.09.2014
16:00
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Etter det HK-Nytt kjenner til, har det ikke vært kontakt mellom Handel og Kontor og NHO siden butikkstreiken startet lørdag for halvannen uke siden. Nå varsler HK at nye 67 medlemmer i 18 nye bedrifter følger etter. Over helgen vil altså 290 medlemmer i 71 bedrifter dermed være i streik.

Det er HK-medlemmer som er omfattet av butikkoverenskomsten med NHO som er i konflikt. HKs krav er å få hevet lønna i denne overenskomsten til samme nivå som de ansatte i resten av varehandelen har. De går på tariffavtaler mellom HK og Virke og HK og Samfo. I dag er lønna i butikkoverenskomsten på opptil 2.600 kroner mindre i måneden enn de i de andre avtalene, ifølge HK.

Vil ha det samme som Transport

Handel og Kontor har foreslått at harmoniseringen av lønna skjer over flere år. Det samme fikk Transportarbeiderforbundet gjennomslag for da de meklet med NHO om det samme bare dager før HK møtte arbeidsgiverne. Om tre år vil lønningene i grossistoverenskomsten med NHO være på linje med tilsvarende avtale med Virke. Men NHO sa nei til HKs krav.

– Vi kan ikke akseptere at NHO står i veien for vårt krav om et lavlønnsløft og likelønn for våre kvinner i handelen. NHO ga gutta i Transportarbeiderforbundet en garanti for heving av minstelønnssatsene i samme bransje. Nå må gi de butikkansatte den samme garantien. HK tar kampen nå, og vi er villige til å stå løpet ut, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Enda flere år?

Handel og Kontor har den siste uka signalisert at forbundet kan strekke seg til å gjøre opptrappingsplanen for sine medlemmer enda lenger. Nå er det NHO som har utspillet, mener Sundnes.

– Vi kan forstå frustrasjonen til flere av bedriftene som er rammet av streik, men det er NHO som setter disse i denne vanskelige situasjonen. Frustrasjonen må derfor rettes til NHO, det er de som sitter med nøkkelen nå, sier HK-lederen.

10.09.2014
16:00
27.08.2015 20:00