HK og Virke enige om ny tariffavtale

Etter en lang natt med forhandlinger fikk HK arbeidsgiverne med på en egen utredning om pensjon.
10.04.2014
07:24
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen Virke har siden mandag forhandlet om nye tariffavtaler for de ansatte i varehandelen, på lager, i bok- og papirbransjen, forlagene, taxisentralene og flere andre grupper. Først rundt klokka 06.00 torsdag morgen ble partene enige, og kunne undertegne en protokoll som både inneholder generell lønnsøkning, økte søndagstillegg og en egen utredning om de ansattes medbestemmelse over tjenestepensjonene.

En hard nøtt

Det var pensjonsspørsmålet som var vanskeligst å løse. Ifølge HK var ikke resultatet etter meklingen i det såkalte frontfaget, mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, tilfredsstillende for deres bransje. Selv om det er en tradisjon at frontfaget legger malen for de andre lønnsoppgjørene, mener HK-leder Trine Lise Sundnes det er rimelig at HK og Virke foretar en egen, selvstendig utredning om hva som skal skje med tjenestepensjonene. HK vil ha en tariffestet medbestemmelse over pensjonene, noe arbeidsgiverne har avvist. Men nå er de to partene enige om å se på detaljene fram til neste hovedtariffoppgjør om to år.

– At vi fikk til en selvstendig pensjonsutredning er en viktig seier. Det betyr at industrien alene ikke skal legge premissene for framtidige tjenestepensjonsordninger. Dette var helt vesentlig for oss. Våre kvinnerike grupper i service- og tjenesteytende næringer har andre rammevilkår enn mange i industrien. Dette er det viktig å ta hensyn til, sier Sundnes.

Hun er glad for at flere utredninger nå vil danne grunnlaget for det hun kaller pensjonsoppgjøret i 2016. Hun har ikke gitt opp kampen om å få medbestemmelse over pensjonen inn i tariffavtalene.

– Vi har fått arbeidsgivere som tidligere betraktet dette som en ikke-sak til å forplikte seg til å utrede dette. Det er ikke bare et lite skritt i riktig retning, men en anerkjennelse av at ansatte skal ha medbestemmelse over pensjonsordningene. De kommende utredningene skal nå danne grunnlaget for neste bolk i prosessen mot å tariffeste tjenestepensjonene, sier Sundnes til HK-Nytt.

Økt timelønn og lavlønn

HK og Virke er videre enige om at det skal gis de samme lønnstilleggene som i frontfagsoppgjøret, nemlig 75 øre i timen i generelt tillegg til alle og 1,25 kroner i lavlønnstillegg.

Ifølge HK vil det i praksis si at alle får lavlønnstillegget på 2 kroner, siden denne tariffavtalens lønnsbestemmelser i gjennomsnitt er 89 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I tillegg til dette økes timelønna i tariffavtalens lønnstrinn 1-5 med ytterligere 1,50 kroner i timen. Det vil si at HK-medlemmene på disse lønnstrinnene vil få en lønnsøkning på tilsammen 3,50 kroner i timen etter nattens forhandlinger.

– Dette er jeg veldig fornøyd med. Det er i tråd med det vi satte opp som et mål for forhandlingene, sier Sundnes.

HK-lederen nevner også at det i reiselivsavtalen er lagt inn et ekstra lønnstrinn i skalaen som gir dem med jobbrelatert bachelor 1.000 kroner ekstra.

– Dette er en viktig anerkjennelse av at utdanning skal lønne seg, sier hun.

Ikke enstemmig

Et annet viktig krav for Handel og Kontor var å øke tilleggene for å jobbe på søndager betraktelig. Forbundet frykter regjeringens planer om å tillate søndagsåpne butikker, og vil gjøre det dyrt for bedriftene å åpne dørene på dager som tidligere har vært en fridag for de ansatte i bransjen.

De lyktes delvis. Søndagstillegget ble økt fra 90 til 96 kroner i timen.

– Å øke disse satsene var viktig for oss, og vi skulle gjerne sett at de ble høyere. Men på et tidspunkt måtte vi prioritere, og da valgte vi det vi mener er viktigst akkurat nå, nemlig å få en selvstendig pensjonsutredning. Det ble den helhetlige vurderingen, sier HK-lederen.

To i HKs delegasjon synes økningen i søndagstilleggene var for snau, og stemte imot forslaget til ny tariffavtale.

Ifølge Virkes forhandlingsdirektør Pål Skarsbak har pensjonsspørsmålet vært utfordrende, men forhandlingsdelegasjonen står enstemmig bak resultatet.

– Alt i alt er resultatet etter forhandlingene akseptabelt og innenfor de rammene som ble lagt i frontfaget. Vi slet litt med pensjonsutredning, vi mener det hadde holdt med en utredning rundt dette spørsmålet. Men når vi nå er enige, skal vi selvsagt følge opp dette, sier han til HK-Nytt.

Til utavstemning

Protokollen etter dager og netter med forhandlinger skal nå til uravstemning blant dem som omfattes av disse tariffavtalene. Fristen for å svare Virke med et ja eller nei til forslaget til ny avtale er satt til 26. mai.

Les flere detaljer om forhandlingsresultatet på Handel og Kontors nettsider.

10.04.2014
07:24
27.08.2015 20:00

Mest lest