UENIGE: Det kan bli tøffe tarifforhandlinger neste år. NHO-advokat Elisabeth Lea Strøm, HKs 1. nestleder Bjørn Mietinen og Virkes forhandlingssjef Anders Aarskog er langt fra enige om hva som er mulig å bli enig om.

UENIGE: Det kan bli tøffe tarifforhandlinger neste år. NHO-advokat Elisabeth Lea Strøm, HKs 1. nestleder Bjørn Mietinen og Virkes forhandlingssjef Anders Aarskog er langt fra enige om hva som er mulig å bli enig om.

Lene Svenning

HK forbereder seg på pensjonsoppgjør

Handel og Kontor vil kreve både tariffesting av tjenestepensjoner og høyere lønn i tariffoppgjøret til våren. Arbeidsgiverne gir ingen grunn til optimisme.
20.10.2015
13:03
20.10.2015 13:13

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor vil få tjenestepensjonene inn i tariffavtalene slik at de blir gjenstand for forhandlinger mellom partene. I tariffoppgjøret i 2014 ble forbundet enige med både Virke og Samfo om å utrede spørsmålet, etter at Fellesforbundet hadde fått gjennomslag for det samme i forhandlingene med NHO-landsforeningen Norsk Industri. De tre utredningene skal være ferdige innen nyttår. HK vil igjen reise kravet om tariffesting av tjenestepensjonene ved neste års lønnsoppgjør.

Samordnet oppgjør

Forbundet ser for seg at pensjonsforhandlingene må foregå i samarbeid med de andre LO-forbundene.

– Når vi skal ha pensjon som den viktigste saken, vil samordnet oppgjør være den beste måten å få til det på, sa 1. nestleder Bjørn Mietinen under en debatt med arbeidsgiverorganisasjonene på forbundets tariffkonferanse på Sundvollen i går.

Mietinen mener det også er nødvendig å tette det han mener er hull i pensjonssystemet. Midlertidig ansatte og deltidsansatte, i hovedsak kvinner, rammes av bestemmelser som gjør at pensjonen blir mindre enn den burde for disse gruppene, mener HK.

Mietinen argumenterte også for at partene i felleskap skal administrere pensjonsordningene, i stedet for å kjøpe dem fra forsikringsselskap.

– Det vil gi mer pensjon til de ansatte, og vil også være billigere for bedriftene, sa han.

Stengt dør

Men HK har ingen grunn til å være optimistisk på vegne av pensjonskravet sitt, hvis man skal tro NHO-advokat Elisabeth Lea Strøm.

– Det er allment kjent hva NHO mener om dette, sa hun.

Under lønnsoppgjøret i 2014 var interessen fra NHO mildt sagt lunken.

Forhandlingssjef Andres Aarskog i Virke var heller ikke interessert i å innfri HKs pensjonskrav.

– Vi venter på at utredningen skal bli ferdig, men vårt prinsipielle syn er at vi ikke ønsker pensjon inn i våre tariffavtaler. Sosiale reformer bør komme lovveien, framholdt han.

Rom for lønnsvekst

Handel og Kontor har ikke tenkt å legge lønnskravene i en skuff, selv om oljebransjen og tilstøtende bransjer sliter økonomisk og arbeidsledigheten stiger.

– I andre bransjer er det ikke sånn. Lønnsomheten i de store matvarekjedene tilsier at det er rom for økt lønnsvekst. Det er penger i systemet, og mulighet til å ta ut mer. Våre medlemmer må også få noe av denne verdiskapningen. Derfor blir nok ingen overrasket over at vi kommer til å stille krav om både pensjon og mer lønn, sa han de vel 70 tillitsvalgte på konferansen.

NHO-advokat Strøm understreket at NHO ennå ikke har vedtatt sin forhandlingsfullmakt foran lønnsoppgjøret. Likevel:

– Hvis jeg gjetter riktig kommer den til å være stram, sa hun.

– Denne gangen kan man ikke forvente den store reallønnsveksten. Når situasjonen ikke har blitt bedre for konkurranseutsatt industri, er det lurt ikke å ha for store forventninger, sa Strøm.

Heller ikke Anders Aarskog fra Virke ville gi ved dørene.

– Det er en forventning i deler av vår medlemsmasse til å moderere seg. Det ble en lønnsøkning på 2,7 prosent forrige gang. Det er viktig at vi ikke girer opp, sa han.

Tillegg for kveld, helg og natt

Virkes forhandlingssjef avslørte hva hans medlemmer i varehandelen vil være mest opptatt av under tariffoppgjøret til våren.

– Det er arbeidstid. Vi har behov for at arbeidsgiverne kan disponere personell når det er kunder i butikken. Vi vil sannsynligvis kreve mer fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, sa han før han slapp katta ut av sekken: Virke vil kreve at tilleggene for kvelder, helger og netter vil gjelde for et kortere tidspunkt.

– Å myke opp arbeidstidsbestemmelsene er viktigst. Disse tilleggene bør ikke øke, snarere tvert imot. I alle fall må innslagstidspunktet endres, de er tilpasset en annen tid, sa han.

Elisabeth Lea Strøm fra NHO hang seg på.

– Vi er enige med Virke, disse tilleggene er høye sammenlignet med en del andre næringer. Du skal ha noe igjen for å jobbe ubekvemt, men jeg er ikke sikker på at kvelder og helger er ubekvemt for ungdom og studenter, sa hun.

Ifølge HKs Bjørn Mietinen er en endring av ubekvemstilleggene til det dårligere ikke aktuelt.

– Det går ikke. Det som var ubekvemt, er fortsatt ubekvemt, så det kan de bare glemme, sa han til et lettet publikum.

Diskuterer krav

HKs tariffkonferanse fortsetter både i dag og i morgen. Nå sitter tillitsvalgte fra hele landet i bransjerådsmøter for å diskutere sine krav til tariffoppgjøret. Handel og Kontor vil først vedta hovedinnretningen på sine krav under sitt representantskapsmøte i januar.

20.10.2015
13:03
20.10.2015 13:13