FLYTTER: HK-leder Trine Lise Sundnes har flyttet en konferanse i dag fra Clarion Royal Christiania på grunn av søksmålet hotellet har rettet mot streikevakter. Nå ber hun om møte med hotelledelsen.

FLYTTER: HK-leder Trine Lise Sundnes har flyttet en konferanse i dag fra Clarion Royal Christiania på grunn av søksmålet hotellet har rettet mot streikevakter. Nå ber hun om møte med hotelledelsen.

Pressefoto Choice Hotels/Martin Guttormsen Slørdal

HK flytter fra streikehotell

Handel og Kontor flytter en dagskonferanse fra Royal Christiania i Oslo fordi hotellet har saksøkt streikevakter.
20.09.2016
11:37
20.09.2016 12:20

hk-nytt@lomedia.no

Da HK-leder Trine Lise Sundnes oppdaget at forbundets konferanse om kvinner og pensjon skulle foregå på Clarion Hotel Royal Christiania i dag, satte hun foten ned. Konferansen er flyttet til Folkets Hus.

Årsaken er at hotellet er en av tre medlemsbedrifter i NHO Reiseliv som har saksøkt fire av streikevaktene under hotellstreiken i mai. De anklager streikevaktene for ulovlig å ha stoppet leveranser til hotellet. Det faller fagbevegelsen svært tungt for brystet. Søksmålet kommer nemlig på tross av at det ved konfliktens avslutning hos Riksmekleren ble skrevet en protokoll hvor det heter at alle stridigheter legges døde.

– Respekterer ikke enigheten

– Når de ikke respekterer denne protokollen, setter hotellet oss i en svært vanskelig situasjon. De setter også den norske modellen og meklingsinstituttet i et svært dårlig lys, sier Sundnes til HK-Nytt.

NHO, som underskrev protokollen, hevder at de ikke har noe med stevningen å gjøre. Det hjelper ikke, mener Sundnes.

– Hvis partene ikke kan forplikte sine medlemmer i forhandlinger og mekling, har vi et stort problem, sier hun.

Vanskelige avtaler

Handel og Kontor har flere avtaler med hotellet. Under forbundets landsmøte i oktober har HK reservert hele 228 rom i fire dager. Sundnes forteller at hun har fått mange telefoner fra medlemmer og tillitsvalgte som synes det er ugreit å bo på nettopp dette hotellet under landsmøtet. Derfor har hun i dag sendt et brev til Royal Christiania hvor Sundnes ber om et møte med hotelledelsen.

– Det er komplett umulig å flytte på en så stor gruppe, men vi vil ha et møte med ledelsen for å se om det er noe de kan gjøre med situasjonen, sier hun.

Sier opp avtaler

Det er ikke bare HK som dropper å bruke Hotel Royal Christiania. Også LO i Oslo har sagt opp sin avtale med hotellet, av samme årsak. LOs lokalorganisasjon i hovedstaden har vanligvis sine representantskapsmøter på hotellet. De to neste møtene er flyttet til et annet sted. Norsk Tjenestemannslags ungdomsorganisasjon har også flyttet et arrangement fra hotellet.

I tillegg til Clarion Hotel Royal Christiania har også Rezidor Hospitality Norway og Resthon AS har stevnet til sammen fire medlemmer av Fellesforbundet.

Villig til å gå i fengsel

Terje Fjellum, leder i Oslo Grafiske fagforening, er en av dem som har blitt stevnet. Til Magasinet for fagorganiserte sier han at han reagerer skarpt på at disse bedriftene har varslet søksmål og at NHO Reiselivs Jostein Hansen uttaler at de ikke kan forplikte medlemsbedrifter. Fjellum mener det undergraver Hovedavtalen og meklingsinstituttet, og er villig til å gå i fengsel for å få sette saken på spissen.

Terje Fjellum er veldig glad for støtten fra HK.

– Det er kjempeflott at solidariteten fungerer, sier han og lover en stor klem til forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet sier til Magasinet at forbundet forventer at NHO sørger for at deres medlemmer respekterer inngåtte avtaler, og at saken frafalles.

20.09.2016
11:37
20.09.2016 12:20