Forbereder seg på streik

Rundt 500 HK-medlemmer over hele landet forbereder seg på en mulig streik dersom meklinga strander til uka.
15.08.2014
12:34
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

4. juni brøt Handel og Kontor forhandlingene med NHO om ny butikkoverenskomst for ansatte i såkalte produksjonsutsalg som bakerier, gullsmeder, slakterforretninger og blomsterbutikker.

28. august skal partene møtes på riksmeklerens kontor i håp om å komme til enighet. Lykkes de ikke, blir det streik fra lørdag 30. august. Denne uka har HK-nestleder Christopher Beckham besøkt medlemmene som eventuelt skal streike for HKs hovedkrav; like lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i handelen.

Fastlåst

Bakgrunnen for forhandlingsbruddet i juni er uenighet om både innhold og omfang for butikkoverenskomsten. I dag gjelder den kun for produksjonsbedrifter med utsalg, og avtalen har dårligere betingelser enn avtalen som HK har med arbeidsgiverforeningen Virke. Ifølge Handel og Kontor skiller det opp mot 2.600 kroner i lønn i måneden på de to overenskomstene. HKs krav i forhandlingene var derfor at lønnsystemene i de to tariffavtalene skal harmoniseres. NHO sa blankt nei til dette, samtidig vil de åpne for at andre bedrifter i handelen kan benytte butikkoverenskomsten. Helt konkret dreier det seg om en Rema 1000-butikk som har meldt seg ut av Virke og inn i NHO. Dette vil ikke HK være med på.

– Vi valgte å bryte forhandlingene fordi vi ikke ønsket en situasjon som åpner for tariffhopping. Vårt krav om å få det samme lønnssystemet som i landsoverenskomsten med Virke, er ufravikelig. Vi kan ikke ha to tariffavtaler med ulik lønn i samme område, sier Christopher Beckham.

Må vi, så må vi

Dette synet deles av de tre HKerne ved Th. A. Abrahamsen slakterforretning i Larvik. Anne Lise Komma, Irene Allum og Terese Olafsen Mathisen tjener alle mellom 20 og 30 kroner mindre i timen enn de ansatte i matbutikken borti gata. Det synes de ikke er riktig, og har stor sans for at forbundet deres forsøker å kjempe en kamp for bedre vilkår.

– Det er mye penger, det hadde vært greit å få samme lønn som de har i dagligvarehandelen, sier Mathisen.

Hun og de andre HK-medlemmene ved bedriften er klare for streik om det er det som skal til. Også for to år siden forberedte de seg på mulig streik, men da kom partene til enighet ved forhandlingsbordet og streikevestene ble ikke brukt. De er spente på meklingen til uka.

– Vi streiker om vi må, men vi får håpe at de klarer å komme til enighet, sier de tre.

– Ja, enten står vil dere stå på fortauet her med gule vester, eller så er dere inne på jobben med en betydelig lønnsøkning, sier Christopher Beckham.

– Vi håper på det siste, sier Allum og Komma.

Ingen lokale tillegg

Liv Ugland Bjerkholt og Tove Grønnerød ved Gullsmed Felumb er glade for HK-besøk og mer informasjon om en mulig forestående streik. Her er alle de ansatte, bortsett fra sjefene, organisert og klare til å legge ned arbeidet om de må.

– Er det stor fare for streik eller blir dere enige, spør Bjerkholt.

Det er ingen drømmesituasjon å skulle stå utenfor og streike. De har det topp på jobben, har et godt forhold til sjefen og vil nødig lage trøbbel. Men de synes lønna er lav og skulle gjerne sett at den økes på linje med lønna til andre ansatte i handelen.

– Det er ganske ampert mellom HK og NHO. Vi skal være løsningsorienterte, men ikke på bekostning av deres lønns- og arbeidsvilkår, svarer Beckham.

Når han får høre at de voksne damene med lang ansiennitet lønnes etter minstelønssatsene og ikke får noen lokale tillegg, legger han til:

– Det er nettopp her slaget står. Våre medlemmer skal ha en lønn å leve av. Er dere klare?

– Det er ikke akkurat morsomt med streik, men vi gjør det om vi må, sier Grønnerød.

– Ja, solidariske skal man være, legger Bjerkholt til.

Mest mulig sentralt

Etter å ha reist rundt til medlemmer i Oslo, Trondheim, Larvik, Bergen og Østfold-området i en hel uke, kan HK-nestleder Christopher Beckham konkludere med at det er god stemning før meklingen tar til. Det er ingen som i utgangspunktet har lyst til å streike, men gjennomgangsmelodien er som i Larvik; må vi, så må vi.

– Medlemmene er opptatt av høyere lønn og at den skal fastsettes i avtalen. Medlemmene på disse produksjonsutsalgene jobber alle på små arbeidsplasser hvor det er vanskelig å gjennomføre lokale forhandlinger. Derfor er det så viktig at lønna økes i avtalen, sier han.

Beckham mener NHO nå må merke seg at virkeligheten er en annen enn de påstår i forhandlingene. Arbeidsgiverforeningen argumenterer med at avtalens lønnsbestemmelser er minstelønnssatser som suppleres med lokale tillegg, HKs erfaringer en noe annet.

– De jeg har møtt får kun minstelønn, lokale forhandlinger skjer ikke, sier han.

Mangler månedslønn

Beckham er også kritisk til at de ansatte ikke får en fast månedslønn, men at de lønnes på timebasis. I butikkoverenskomsten heter det at det "bør benyttes månedlig utbetaling". Dette følges ikke i bedriftene.

– Alle jeg har møtt, bortsett fra to, har fått timebetaling. De to hadde til gjengjeld overtid innbakt i den faste månedslønna. Sånn kan vi ikke ha det, sier HK-nestlederen.

Etter forhandlingsbruddet med NHO har HK fått 10-15 prosent flere medlemmer i bedrifter omfattet av denne avtalen.

– Det er bra på en så kort periode. Nå står vi bedre rustet foran meklingen, mener han.

15.08.2014
12:34
27.08.2015 20:00