TARIFFSTRID: LO Finans HK vil ha tariffavtale for medlemmene i IF, men får nei fra Finans Norge. Her er hovedkontoret til IF Oslo.

TARIFFSTRID: LO Finans HK vil ha tariffavtale for medlemmene i IF, men får nei fra Finans Norge. Her er hovedkontoret til IF Oslo.

Pressefoto IF

Finans Norge nekter HK å opprette tariffavtale hos IF Skadeforsikring

De 14 HK-medlemmene ved IF Skadeforsikring i Sarpsborg utgjør over 10 prosent av antall ansatte, som er det som skal til for å få tariffavtale. Men Finans Norge, sier nei. Nå kan saken ende i arbeidsretten.
02.06.2016
13:36
02.06.2016 14:43

may.berg@lomedia.no

LO Finans HK har 14 medlemmer av 122 ansatte ved IF Skadeforsikring i Sarpsborg. I henhold til hovedavtalen mellom LO og NHO er dermed vilkårene fylt for å opprette tariffavtale på arbeidsplassen, fordi 10 prosent av antall ansatte er det som skal til for å få avtale.

Men arbeidsgiverforeningen Finans Norge sier nei, og mener dette er i strid med hovedavtalen i finansnæringen.

Ulike tolkninger

– Vi har jobbet med denne saken i to år uten å komme noen vei, sier leder i LO Finans HK, Knut Bekkevold.

Finans Norge vil ikke opprette avdelingsvise tariffavtaler, bare for hele virksomheter, og sier at avtaleverkets struktur er bygd opp slik.

– Vi har ingen avtaler med enkeltstående avdelinger i våre medlemsbedrifter. Det har hittil vært akseptert av alle, sier Nils P. Prahde, advokat i arbeidsgiverområdet i Finans Norge.

I LO tolker de hovedavtalen for finansnæringen annerledes.

– Vi kan ikke se at hovedavtalen har bestemmelser som sier at tariffavtaler må opprettes på konsern- eller virksomhetsnivå, og da er vår holdning at det ikke er noe i veien for å opprette avtaler på lokalnivå, sier Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver i LOs forhandlings- og HMS-avdeling.

Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver LO.

Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver LO.

May Berg

Historiske røtter

LO Finans har en hovedavtale med Finans Norge som er begrenset til noen navngitte selskaper: DNB og Sparebank1 er de to dominerende.

LOs svake tilstedeværelse i finansnæringen er historisk begrunnet. Innenfor finansnæringen organiserte LO bare i kooperasjonen, som var Landsbanken og Samvirke Forsikring, og i gamle Postbanken, som var eid av Posten.

Kooperasjonen var fram til 2000 medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Samfo. Da den meldte overgang til Finans Norge, ble tariffavtalen til HK videreført.

På samme måte beholdt LO-forbundet Postkom tariffavtale i Postbanken etter fusjonen med DNB i 1999. Postkom og HK utgjør med sine 2.000 medlemmer paraplyorganisasjonen LO Finans.

Finansforbundet, som er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen YS, er med sine 32.000 medlemmer det overlegent største fagforbundet i finansnæringen. Finansforbundet får automatisk tariffavtale i alle finansvirksomheter i det øyeblikk disse blir medlem av Finans Norge.

HK: Vi slipper ikke til

Men altså ikke LO Finans.

– Vi slipper ikke til på nye områder, det er problemet vårt, sier Knut Bekkevold.

LO og HK mener at det er fullt ut mulig å følge ti-prosent-regelen fra LO/NHO-avtalen i finansnæringen.

Knut Bekkevold, LO Finans HK.

Knut Bekkevold, LO Finans HK.

Martin Guttormsen Slørdal

– Det er ingenting i hovedavtalen som tilsier at ikke denne regelen kan gjelde. Det er bare en sedvane i finansnæringen som står i veien, sier Bekkevold.

Han mener at Finans Norge gjør det umulig for LO å ekspandere i finansnæringen, fordi det ikke lar seg gjøre å bygge opp en så stor medlemsstokk uten et tillitsvalgtapparat.

Finans Norge: Altfor få

– Ti-prosent-regelen i hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder ikke hos oss, sier Nils P. Prahde i Finans Norge.

Ifølge ham har LO altfor få medlemmer i IF til å kreve tariffavtale.

– Vi har fått oppgitt at LO har 14 medlemmer i Sarpsborg og to-tre stykker ellers i landet. Det utgjør cirka én prosent av IFs 1.500 ansatte i Norge. Det er altfor lavt, sier Prahde.

Kan ende i arbeidsretten

Ifølge Edvard Eidhammer Sørensen i LO er det uklart om Finans Norge krever 10 prosent eller 50 prosent medlemsandel i hele virksomheten for å gå med på å opprette tariffavtale.

– Vi får ikke klare svar, og det har ikke vært tvistet på dette tidligere. Dette spørsmålet, og om avdeling eller hele virksomheten skal legges til grunn, er noen av de prinsipielle spørsmålene vi ikke har fått avklart i forhandlinger med Finans Norge, sier Sørensen.

Vil ikke svare

– Det vil jeg ikke svare på, sier Prahde på spørsmål om hvor stor andel LO-organiserte som må til for å få tariffavtale.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er en uaktuell problemstilling, sett i forhold til at LO har én prosent oppslutning. Det er rent hypotetisk.

Advokaten påpeker at IF ikke er tarifftomt område.

– IF har sin tariffavtale, som er helt lik den som LO krever. Det er avtalen til Finansforbundet, sier han.

02.06.2016
13:36
02.06.2016 14:43