TIL MEKLING: HK, med forhandlingsleder Bjørn Mietinen i spissen, brøt tirsdag forhandlingene med arbeidsgiverne i fagbevegelsen. Nå går oppgjøret til mekling. For to år siden endte det i streik. Arkivbilde.

TIL MEKLING: HK, med forhandlingsleder Bjørn Mietinen i spissen, brøt tirsdag forhandlingene med arbeidsgiverne i fagbevegelsen. Nå går oppgjøret til mekling. For to år siden endte det i streik. Arkivbilde.

Martin Guttormsen Slørdal

Brudd i forhandlingene mellom HK og AAF:

Fagbevegelsen avviser pensjonskrav fra egne ansatte

Handel og Kontor brøt tirsdag ettermiddag forhandlingene med Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening etter uenighet om pensjonsbestemmelser i tariffavtalen.
25.10.2016
15:49
25.10.2016 16:38

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter to dager ved forhandlingsbordet, var det ikke mulig å komme til enighet i årets tariffoppgjør for de ansatte i LO og forbundene. Tirsdag ettermiddag valgte HK å bryte forhandlingene, og oppgjøret går nå til mekling.

HK krever at de ansatte i fagbevegelsen skal få opptjening av tjenestepensjon fra første krone og for all inntekt. I dag får ikke alle pensjon for inntekt under 1G og for små stillinger og korte vikariater. HK krever også større innflytelse over endringer i tjenestepensjonene.

Ingen diskusjon

Ifølge forhandlingsleder i HK, Bjørn Mietinen, var ikke motparten engang villig til å diskutere pensjonsspørsmål.

– AAF påsto at de ikke hadde mandat til å innfri kravet. Jeg synes det er rart å komme til en forhandling uten et slikt mandat, sier Mietinen til HK-Nytt.

Han synes det er underlig at Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening ikke vil imøtekomme fagbevegelsens egne krav om pensjon.

– Det er uheldig at arbeiderbevegelsen ikke er villige til å diskutere hvordan ordninger de selv krever, kan innføres i eget hus, sier Mietinen.

Han opplyser om at partene ikke kom så langt som til å diskutere lønnskrav og andre krav i dette tariffoppgjøret.

– Vi har sett på rapporten fra statistikkutvalget. Tallene viser at våre medlemmer kommer dårligere ut enn andre ansatte i arbeiderbevegelsen, sier han.

Lønnskravene for å rette på dette vil bli en del av meklingen.

Opp til hver enkelt bedrift

– Det er selvsagt beklagelig at det er brudd i forhandlingene, sier Astrid Rødsand, direktør i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening, i en pressemelding.

Hun sier at det tydelig er presisert i tariffavtalen at forhandlinger om tjenestepensjonsordninger skal føres i det enkelte foretak.

– AAF har derfor ikke mandat til å pålegge virksomhetene å gjøre endringer i eksisterende pensjonsordninger. Vi mener at ansattes rettigheter er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de formuleringene som ligger i dagens tariffavtale, sier Rødsand.

Formuleringen

AAF og HK har siden 2008 hatt følgende bestemmelse om pensjon i tariffavtalen: «Ved etablering av obligatorisk tjenestepensjon skal foretaket tilstrebe god og forutsigbar pensjonsordning for de ansatte. Forhandlingene om tjenestepensjon skal føres i den enkelte foretak og skal forankres i en skriftlig avtale mellom partene. I de foretak som har etablert pensjonsordning for de ansatte, skal ikke disse kunne forringes uten at det er enighet mellom de lokale parter».

Dette er ikke godt nok, mener HK:

– Det er forbedringspotensial i det som står i tariffavtalen i dag, sier Bjørn Mietinen.

Endte i streik

Forrige hovedtariffoppgjør mellom disse to partene endte i en tolv dager lang streik i 2014. Hovedkravet var å få innsyn i samtlige ansattes lønn, ikke bare for ansatte som lønnes etter tariffavtalen mellom HK og AAF. Det nektet arbeidsgiverne. Etter tolv dager i streik innfridde AAF innsynskravet, og partene ble enige om et nytt mandat for statistikkutvalget.

Under fjorårets mellomoppgjør var det også noen skjær i sjøen angående lønnsinnsyn. HK stevnet arbeidsgiverforeningen for Arbeidsretten, men partene inngikk et midlertidig forlik, og forhandlingene kunne starte. De ble til slutt enige:

Enige om økt lønn, uenige om å rette opp lønnsforskjeller

25.10.2016
15:49
25.10.2016 16:38