VIL FORHANDLE: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ønsker at hans forbund skal forhandle i front i årets lønnsoppgjør. HK er av samme oppfatning.

VIL FORHANDLE: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ønsker at hans forbund skal forhandle i front i årets lønnsoppgjør. HK er av samme oppfatning.

Håvard Sæbø

Det går mot forbundsvist oppgjør i år

Fellesforbundet gjør som HK, de vil forhandle direkte med arbeidsgiverforeningene i årets lønnsoppgjør.
29.01.2020
14:45
29.01.2020 14:52

hk-nytt@lomedia.no

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, krever at årets lønnsoppgjør skal skje forbundsvist. Det fattet Fellesforbundets styre vedtak om tirsdag. Det samme vedtok HKs representantskap enstemmig i midten av januar, som en del av sin tariffpolitiske uttalelse.

For to år siden bestemte LOs representantskap at oppgjøret skulle skje samordnet, altså mellom LO og arbeidsgiverforeningene, for at hele LO skulle stå sammen om pensjonskrav, og da særlig AFP-ordningen.

Dårlig pensjon for ansatte i handelen. Nå må det fikses, mener HK.

Uaktuelt med samordnet

To år etter er det fortsatt ingen avklaring på hvordan en ny avtalefestet pensjon skal se ut, og for Fellesforbundet har det vært ansett som uaktuelt å gå med på et nytt samordnet oppgjør.

Det er LOs representantskap 18. februar som gjør endelig vedtak om hvilken form lønnsoppgjøret skal ha. Engasjementet for dette kravet har vært stort på grunnplanet i Fellesforbundet, med over 100 innsendte forslag fra lokale avdelinger. I år har allerede andre viktige forbund i privat sektor signalisert at de er enige med Fellesforbundet; Handel og Kontor, NNN og EL og IT Forbundet.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Hva er forbundsvist oppgjør?

Forbundsvise tariffoppgjør er den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene, som finner sted annethvert år. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

Forbundsvist betyr at det enkelte forbundet forhandler med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg. Dermed er det rom for å forhandle ned på detaljnivå på hver enkelt tariffavtale, noe det er mindre av når oppgjørene skjer samordnet.

Fellesforbundet er alltid det første av forbundene som forhandler – forbundet går i front og kalles «frontfaget» med sine forhandlinger med Norsk Industri. De konkurranseutsatte næringene skal bestemme rammene for lønnsutviklingen for alle.

Når resultatet er klart stemmer forbundenes medlemmer over forhandlingsresultatet i en uravstemning. Det er sjelden at medlemmene ikke godtar resultatet.

LES OGSÅ: HK er villig til å streike for klimakrav

LES OGSÅ: Butikkansatte på Østlandet har samlet seg om fire tariffkrav

29.01.2020
14:45
29.01.2020 14:52

Mest lest