Det blir ikke streik i polet

Pensjonen til de ansatte i Vinmonopolet skal ikke røres. Handel og Kontor fikk gjennomslag for sitt krav i meklinga i natt. Dermed holder polutsalgene åpent som vanlig.
17.09.2016
04:03
19.09.2016 11:02

lene.svennning@lomedia.no

De ansatte i Vinmonopolet har grunn til å juble. LO Stat og HK på den ene sida og Vinmonopolet og arbeidsgiverforeningen Spekter på den andre sida ble under meklingen som avsluttet i natt enige: De ansatte i Vinmonopolet skal være tilmeldt Statens pensjonskasse de nærmeste to årene, uansett om Vinmonopol-loven endres eller ei.

– Dette er full seier. Vi krevde å få tjenestepensjonen nedfelt i tariffavtalen, og det har vi fått, sier HK-nestleder Christopher Beckham, som har vært HKs forhandlingsleder i dette oppgjøret.

Les også: Flere flasker i kurven før mulig polstreik

Kommet for å bli

I avtalen står det at dagens pensjonsordning ikke skal endres i tariffperioden 2016-2018. Christopher Beckham avviser at det innebærer en utsettelse av konflikten.

– Hele tariffavtalen blir sagt opp annethvert år, da står alt på spill. Dette tar vi ikke ut av avtalen ved neste tariffoppgjør. Dette er et gjennombrudd for tariffesting av tjenestepensjon, sier han.

I avtaleteksten heter det også at om Vinmonopol-loven endres, skal Vinmonopolet invitere til et samarbeid for å vurdere behovet for å etablere en ny pensjonsordning. Det er Beckham godt fornøyd med.

Lønnsøkning og utvalg

Partene ble i natt også enige om en et generelt lønnstillegg på 2,4 prosent av lønna. Tillegget gis fra 1. april.

Det var ikke alt det ble enighet under meklingen. Derfor har partene bestemt seg for å sette ned tre utvalg. Et av dem skal diskutere den utstrakte bruken av deltidsstillinger i Vinmonopolet. Et annet skal ta for seg kompensasjonen man får for å være stedfortredende butikksjef. Et tredje utvalg skal diskutere hvem som skal være omfattet av tariffavtalen.

100 nye medlemmer

Streikeforberedelsene har gitt HK hundre nye medlemmer i Vinmonopolet de siste ukene, forteller Christopher Beckham.

– Hadde vi ikke hatt så mange medlemmer i Vinmonopolet hadde vi ikke fått dette resultatet. Den styrken vi har bak denne tariffavtalen, både med gamle og nye medlemmer, ga oss gjennomslag. Jeg er stolt over det vi har fått til, og glad for at vi slapp å tørrlegge Norge, sier han.

17.09.2016
04:03
19.09.2016 11:02