BRUDD: HK-leder Trine Lise Sundnes valgte å avbryte forhandlingene med Coops arbeidsgiverorganisasjon Samfo onsdag ettermiddag. Her med Samfo-direktør Torgeir Kroken.

BRUDD: HK-leder Trine Lise Sundnes valgte å avbryte forhandlingene med Coops arbeidsgiverorganisasjon Samfo onsdag ettermiddag. Her med Samfo-direktør Torgeir Kroken.

Martin Guttormsen Slørdal

Coop nekter å innfri sykelønnskrav

Handel og Kontor har brutt lønnsforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Samfo. HK finner seg ikke i at butikksjefene får lønn under sykdom, mens butikkmedarbeiderne ikke får det.
20.04.2016
15:05
20.04.2016 15:32

lene.svenning@lomedia.no

Etter to dager valgte Handel og Kontor å bryte tarifforhandlingene med Coops egen arbeidsgiverorganisasjon Samfo. Tariffoppgjøret går nå til mekling. Årsaken til bruddet er at Samfo ikke vil innfri HKs krav om at de butikkansatte skal få lønn under sykdom og foreldrepermisjon direkte fra bedriften. Det får nemlig lederne og butikksjefene i Coop, samt alle ansatte i andre Coop-bedrifter enn butikkene. Det økonomiske tapet oppstår fordi man ikke får feriepenger av foreldrepenger og sykepenger (etter åtte uker) man får gjennom Nav.

– Det er urimelig at butikkmedarbeiderne må ta til takke med en dårligere økonomi enn lederne og butikksjefene når de kommer tilbake etter lang tids sykdom eller foreldrepermisjon. Dette er et prinsipielt viktig krav som handler om å få likebehandling av ansatte i samme bedrift, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

– Kan ikke være likt

Det kravet var Coop ikke villige til å innfri. Samfos administrerende direktør Torgeir Kroken er skuffet over at forhandlingene endte i brudd.

– Vi har gitt et godt tilbud, på linje med det andre har fått, sier han.

– Hvorfor sa dere nei til kravet om lønn under sykdom og foreldrepermisjon?

– Det er flere elementer i dette, det vil jeg ikke si så mye om, nå skal vi mekling.

– Men er det ikke urettferdig at butikksjefene får lønn under sykdom, mens de butikkansatte ikke får det?

– Nei. Her er det snakk om to ulike overenskomster, og to ulike grupper. Det kan ikke være likt i alle avtaler, sier Torgeir Kroken til HK-Nytt.

Mekling

Det er ennå ikke klart når partene skal møtes til mekling. Blir det ikke enighet her, kan det bli streik i Coop-butikkene.

– Nå skal vi først til mekling, og vi vil gjøre alt for å unngå streik. Men her må Samfo komme oss i møte for å unngå det, sier Sundnes.

Torgeir Kroken i Samfo håper også meklingen vil føre fram.

– Ingen er tjent med streik, så dette håper jeg vi kan finne en løsning på, sier han.

20.04.2016
15:05
20.04.2016 15:32