LØNNSØKNING ALLEREDE NÅ: HK-medlemmene kan glede seg over at det finnes garantilønnsbestemmelser i tariffavtalene. Det gir ekstra penger hvert eneste år.

LØNNSØKNING ALLEREDE NÅ: HK-medlemmene kan glede seg over at det finnes garantilønnsbestemmelser i tariffavtalene. Det gir ekstra penger hvert eneste år.

Colourbox.com

Justering av garantilønna:

Butikk- og lageransatte får mellom 5,80 og 8,15 kroner mer i timen

HK-medlemmene i handelen og på lager kan se fram til en solid lønnsøkning - og det allerede før årets lønnsoppgjør er i gang.
08.03.2019
10:13
10.04.2019 20:37

eva.ler.nilsen@lomedia.no

På mandag overleverer LO sine krav i årets lønnsoppgjør, til NHO. I går forhandlet HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke om et lønnstillegg som gis før forhandlingene tar til. Handel og Kontors medlemmer kan dermed nok en gang glede seg over garantilønnssatsene i tariffavtalene i varehandelen: Minstelønnsatsene øker med mellom 11.310 og 15.890 kroner i året.

• Få nyhetsbrev fra HK-Nytt

Samme årlige regneøvelse

Garantilønnsbestemmelsene kom inn i tariffavtalene i 1990. HK og arbeidsgiverne foretar hvert år det samme regnestykket, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De finner ut hva 92 prosent av et såkalt veid gjennomsnitt av lønna til et utvalg arbeidstakere i handelen er. Ligger minstelønnssatsene i tariffavtalene under dette nivået, økes satsene tilsvarende. I år slo det ut slik:

• Lønnstrinn 6 i tariffavtalen mellom HK og Virke heves med 5,80 kroner i timen. Det tilsvarer en lønnsøkning på 11.310 kroner i året. Reguleringen av denne garantilønna skjer fra 1. februar.

• Også de lageransatte HK-medlemmene ved grossist- og sentrallagrene får et betydelig lønnsløft. Der heves minstelønnssatsen med 8,15 kroner i timen, til 227,30 kroner. Det er drøyt 15.890 kroner mer på årslønna. Denne reguleringen skjer også fra 1. februar.

HK fornøyd

HK-nestleder Bjørn Mietinen var den som i år forhandlet med Virke om justeringen av garantilønna. Han sier i en kommentar at han er glad for at garantilønnsordningen virker år etter år: Ordningen sørger for at de som lønnes etter de laveste satsene i tariffavtalen også får lønnsutvikling.

Mer i vente?

De ansatte i varehandelen har kanskje mer i vente. Til uka starter årets lønnsoppgjør for hele LO. Økt kjøpekraft til alle er LOs hovedkrav. LO vil at årets lønnsoppgjør skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

LO og NHO starter forhandlingene 13. mars. Fristen for å bli enige er midnatt 14. mars. Om de ikke kommer til enighet, blir det mekling 30.-31. mars, en eventuell streik vil tidligst starte 1. april.

Om alt går uten konflikt mellom LO og NHO, skal LO forhandle med Virke fra 19. mars. Blir det mekling, forskyves forhandlingsdatoen til 3. april.

LO og Samfo møtes etter planen til forhandlinger den 28. mars. Hvis mekling, skyves det til 11. april.

LO og Finans Norge har avtalt forhandlinger fra 24. april.

• LES OGSÅ: LO krever økt kjøpekraft og likelønn

08.03.2019
10:13
10.04.2019 20:37