HK-tillitsvalgt Mona Bjørn støtter LO-ledelsen i at tariffesting av pensjon er årets viktigste krav i tariffoppgjøret.

HK-tillitsvalgt Mona Bjørn støtter LO-ledelsen i at tariffesting av pensjon er årets viktigste krav i tariffoppgjøret.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn vil forhandle om pensjon i lønnsoppgjøret

HK-tillitsvalgt Mona Bjørn mener retten til tjenestepensjoner må inn i tariffavtalene.
07.01.2014
13:48
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Om en drøy måned skal LO bestemme seg for hvilke felles krav organisasjonen skal stille i årets lønnsoppgjør. LOs ledelse argumenterer for at innflytelse over tjenestepensjonene bør være det viktigste kravet for de ansatte i privat sektor i år. Det mener også Mona Bjørn, leder i HK region Midt-Norge. Hun har vært opptatt av pensjonsspørsmålet i mange år.

– Utgangspunktet for tariffkrav som omhandler pensjon er å rette opp den usosiale omfordelingen som er et resultat av pensjonsreformen. Her er det en god del som gjenstår, sier hun til HK-Nytt.

Bjørn mener minstesatsen for pensjonsinnskudd må heves, at uførepensjonsavtaler må inn i alle tjenestepensjonsavtaler, og at de som slutter å jobbe og går av med pensjon før de fyller 67 år får et livsvarig tillegg som skal kompensere det økonomisk tapet de lider når de må fordele pensjonen på flere år.

HKeren peker på at det neppe er mulig å få til alle nødvendige endringer samtidig, og at lovendringer også vil være påkrevd.

Inn i tariffavtalene

I dag finnes det en lov om tjenestepensjon, som pålegger bedriftene å ha en tjenestepensjonsordning for alle ansatte. Ordningene er svært varierte, og de med lavest lønn har ofte også den dårligste tjenestepensjonen. De aller fleste ansatte har ingen innflytelse over hvordan tjenestepensjonene er utformet, det er det arbeidsgiverne som bestemmer. Slik kan det ikke fortsette, mener Bjørn.

– Vi må få tjenestepensjonene inn i tariffavtalene, slik at vi får rett til å forhandle om dem, med sanksjonsmuligheter. Det er et viktig prinsipp, sier hun til HK-Nytt.

Uenighet

Det er ikke gitt at Mona Bjørn får det som hun vil. Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor, har så langt signalisert at pensjon ikke vil bli prioritert i lønnsoppgjøret.

– Det er ikke stemning for noen streik om pensjon, sier fagforeningsleder Roar Abrahamsen i et intervju med Fri Fagbevegelse i går.

Abrahamsen mener det må streikevilje til bak et slikt krav, fordi arbeidsgiverorganisasjonen NHO har vært svært tydelige på at de ikke vil innfri krav som omhandler pensjon. En slik vilje finnes ikke hos medlemmene, mener han. Dessuten peker Abrahamsen på at Fellesforbundet har viktigere krav som de må forhandle direkte med arbeidsgiverne om i et såkalt forbundsvist oppgjør.

Likelydende krav

Mona Bjørn mener det ikke er nødvendig med et samordnet oppgjør, hvor LO forhandler på vegne av alle forbund, for å stille krav som omhandler pensjon. Såkalt forbundsvise forhandlinger, hvor hvert forbund forhandler for seg, kan også fungere, så lenge LO er samlet om kravene.

Bjørn mener at det er opp til LO og forbundene å utforme tariffkrav slik at medlemmene vil stille seg bak dem og være villige til å streike for dem.

Denne debatten er langt fra over. Alle forbund skal diskutere sine prioriteringer i lønnsoppgjøret i løpet av de nærmeste ukene. 18. februar skal LOs representantskap vedta både krav og oppgjørsform. HK skal ta stilling til sine tariffkrav på representantskapets møte 30. januar.

07.01.2014
13:48
27.08.2015 20:00