AVSLUTTA STREIKEN: Jannicke Skaanes (til venstre), leder av LO Finans Postkom og Åse Blomkvist, leder av LO Finans HK, ble i kveld enige med Finans Norge og streiken avsluttes.

AVSLUTTA STREIKEN: Jannicke Skaanes (til venstre), leder av LO Finans Postkom og Åse Blomkvist, leder av LO Finans HK, ble i kveld enige med Finans Norge og streiken avsluttes.

Ole Palmstrøm

Bankstreiken avsluttet: LO-medlemmer fikk økt mulighet til å inngå tariffavtale, samt slitertillegg ved tidlig pensjonering

LO kaller forhandlingsresultatet full seier.
05.06.2018
20:41
05.06.2018 21:05

anders@lomedia.no

Hovedkravene om retten til å opprette tariffavtaler og tidligpensjonstillegg ble innfridd tirsdag kveld, og dermed avblåses streiken i finansnæringa.

– Selv om det så mørkt ut da Finansforbundet kom i mål, har vi fått til et resultat som er vesentlig bedre enn det vi ble tilbudt i meklingen, derfor avbryter vi nå streiken. Finans Norge kan ikke lenger nekte oss å tegne nye tariffavtaler, sier en fornøyd Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO, i en pressemelding.

Dette ble de enige om:

• LO kan kreve en tariffavtale når LO organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter, heter det i LOs pressemelding.

• I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at LO kan kreve en tariffavtale.

• Tidligpensjonstillegg for ansatte født mellom 1955 og 1960 innføres for årene 2019 til 2022.

(Se faktaboks for flere detaljer)

Fornøyde tillitsvalgte

Leder Åse Blomkvist i LO Finans HK strålte på vei ut døra fra Riksmekleren.

– Dette er helt konge! Vi tok kravet alene, stod i det og har fått endra til at vi får etablere tariffavtaler på lik linje med næringslivet for øvrig og fikk pensjonstillegget, sier hun.

Hun mener LO vant fram på de viktige, prinsipielle punktene de hadde.

De fikk de samme lønnstilleggene som Finansforbundet, og Blomkvist signaliserer at de ikke er fornøyde med lavlønnsprofilen på disse.

Tror streiken hjalp

Blomkvist i LO Finans HK tror streiken har vært avgjørende for å få presset fram innrømmelser fra arbeidsgiver.

– Det måtte kanskje en modningsprosess til hos arbeidsgiver for å forstå hvor viktig dette var for oss. Det ble veldig tydelig for dem da vi valgte å gå til streik at dette er viktig for oss, sier Blomkvist.

Hun mener det er uakseptabelt å legge bånd på organisasjonsfriheten til ansatte i en hel næring.

– Jeg håper de innså at vi ikke kan ha det sånn. Men nå gleder jeg meg til et godt samarbeid med Finans Norge framover, sier hun.

– Fantastiske medlemmer

Leder Jannicke Skaanes i LO Finans Postkom kaller resultatet «fantastisk».

– Vi er veldig, veldig fornøyde. Nå har vi fått tatt et oppgjør med forskjellsbehandling og stått opp for det. Nå blir det mer rettferdig behandling framover, og det var på tide, sier hun.

Skaanes er ikke i tvil om at resultatet var verdt å streike for, og berømmer medlemmene og hele LO-familien for innsatsen.

– Vi har fått massiv støtte fra hele LO-familien, og når vi har stått streikevakt har både uorganiserte og Finansforbundet-medlemmer heiet på oss og sagt det er utrolig at noen har ryggrad og tenner til å stå opp for dette, sier Skaanes.

Streikevakter

Skaanes forteller om utrolig engasjerte medlemmer, som har stått på som streikevakter.

– Det har vært et vanvittig engasjement blant medlemmene våre. Streikevaktene har vært så stolte, og har lagt ut videoer og filmer på DNBs corporate Facebookside. De er så modige og engasjerte, og så glade for at vi har tatt denne fighten, sier hun.

Men nå er det tilbake på jobb for dem som har vært i streik.

– Jeg tror alle gleder seg til å komme tilbake på jobb. Folk er veldig pliktoppfyllende. Og nå skal vi ut og verve, og følge opp det vi har fått forhandla fram med å verve i resten av finansnæringa. Vi har et utrolig godt samarbeid i DNB, som vi ønsker å videreføre, sier Skaanes.

Finans Norge også fornøyde

Arbeidsgivermotparten Finans Norge skriver på sine hjemmesider at de er glade for at streiken nå er over.

– Løsningen gir en ansvarlig økonomisk ramme, og Finans Norge fikk gjennomslag for prinsippet om at tariffavtalen fremdeles skal ligge på selskapsnivå. Dette var svært viktig for oss. I tillegg er partene enige om at rett til tariffavtale inntrer ved en organisasjonsprosent på 10 prosent. Finans Norge er svært fornøyd med at vi også med LO har tatt viktige skritt for å modernisere tariffavtalen, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Dette ble de enige om

• Ansatte som tjener under 581 298,- kr. (6 G), og som slutter å jobbe når de er 62, 63 eller 64 får et årlig tillegg på 14.532,- kroner fra det året de går av, fram til de er 72 år.

• Det laveste lønnstrinnet på stigen heves fra 286 547,- kr. til 333 218,- kr.

• Det ble gitt et tillegg til alle på 1 prosent, men minimum 4 000,- kr. per år, gjeldende fra 1. april 2018.

• Lønnsregulativet i Sentralavtalen utvides med fire nye trinn øverst i lønnsstigen.

• Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.

• Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de er tilbake fra permisjon.

• Der det er lokale avtaler om at en halv månedslønn ekstra utbetales i desember, blir den fra 1. januar 2019 fordelt over hele året. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent fra samme tidspunkt.

• AFP-vedtektene endres i tråd med øvrige tariffoppgjør i vår, og sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

• Finansforbundet har forpliktet seg til å inngå i et arbeid med intensjon om å fjerne lønnsregulativet. Dette vil innebære et trinnløst fastlønnssystem med kun øvre og nedre grense for lønnen.

05.06.2018
20:41
05.06.2018 21:05

Dette ble de enige om

• Ansatte som tjener under 581 298,- kr. (6 G), og som slutter å jobbe når de er 62, 63 eller 64 får et årlig tillegg på 14.532,- kroner fra det året de går av, fram til de er 72 år.

• Det laveste lønnstrinnet på stigen heves fra 286 547,- kr. til 333 218,- kr.

• Det ble gitt et tillegg til alle på 1 prosent, men minimum 4 000,- kr. per år, gjeldende fra 1. april 2018.

• Lønnsregulativet i Sentralavtalen utvides med fire nye trinn øverst i lønnsstigen.

• Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.

• Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de er tilbake fra permisjon.

• Der det er lokale avtaler om at en halv månedslønn ekstra utbetales i desember, blir den fra 1. januar 2019 fordelt over hele året. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent fra samme tidspunkt.

• AFP-vedtektene endres i tråd med øvrige tariffoppgjør i vår, og sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

• Finansforbundet har forpliktet seg til å inngå i et arbeid med intensjon om å fjerne lønnsregulativet. Dette vil innebære et trinnløst fastlønnssystem med kun øvre og nedre grense for lønnen.

Mest lest